Framtidens byggleveranser är här!

Hilti, DB Schenker och Qlocx bakom revolutionerande container
Framtidens byggleveranser är här!

Leveranser till byggarbetsplatser är något det pratas mycket om i branschen. Det är helt enkelt inte särskilt tidseffektivt, praktiskt eller säkert ur arbetsmiljösynpunkt att medarbetare ska behöva avbryta sina arbeten för att ta emot och kvittera leveranser vid byggenas lossningsplatser. Framtidens leveranser kommer därför att ske till leveranscontainrar i anslutning till arbetsplatsen, som bara leverantören och mottagaren har tillgång till. Först ut är Hilti och DB Schenker som tillsammans med Qlocx har tagit fram en container som öppnas med en digital nyckel direkt ifrån en mobilapplikation. Containern är utrustad med två separata dörrar där den yttre kan öppnas av DB Schenkers chaufför med hjälp av en digital tidsbegränsad engångsnyckel, och den inre av utvalda personer på byggarbetsplatsen. Resultatet är ett system som tillåter att godset levereras på ett säkert sätt utan att mottagaren behöver vara på plats. Systemet kommer att testas under våren 2018 för att sedan, om de informationstekniska och fysiska flödena fungerar som de ska, lanseras på bred front efter sommaren. Läs mer på www.hilti.se

SKRIVEN AV
John Sempill
Musiker, trummis, racingnörd, skribent och lite annat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.