Fortsätt stark byggbransch

Tråckla dig igenom alla siffror och konstiga termer och du hittar en bygg- och hantverksbransch det spritter om.
Fortsätt stark byggbransch

 

Konjunkturinsitutet (KI) har släppt en rapport kring konjunkturen i olika branscher och vi kan raskt konstatera att trots en liten dip så ser byggfirmorna fortsatt ljust på framtiden. Konfidensindikatorn (se faktaruta) för bygg- och anläggningsverksamhet föll från 110,3 i april till 102,9 i maj, men visar trots nedgången på ett starkare läge än normalt. KI tror att fallet främst beror på att byggföretagen är mindre nöjda med orderstockarna än förra månaden. Deras anställningsplaner har förvisso justerats ner, men byggföretagen räknar med en större sysselsättningstillväxt än normalt även de närmaste tre månaderna.

Kanske det mest positiva för mindre företag i bygg- och hantverksbranschen är att de svenska hushållen är nästan oförskämt positiva över sin egen ekonomi. Deras konfidensindikator har gått upp till 98,8 i maj, vilket är en uppgång med 1,9 enheter från föregående månad. Även om de är skeptiska till det ekonomiska läget för landet i stort betyder det att de är villiga att lägga pengar på sina egna boenden.

FAKTA: Vad i hela helsingfors är konfidensindikatorn?

Konfidensindikatorn för byggindustrin är en sammanvägning av frågor angående orderstock och antal anställda enligt formeln konfidensindikator = orderstocksomdöme + förväntad förändring av antalet anställda.

SKRIVEN AV
Per Wallin
Reporter, fotograf och redaktör på DMH
Journalist från Västerås med bland annat ett Mongol Rally på meritlistan. Nästa mål är att äta världens största geléråtta (cirka åtta kilo). Skriver om bygg- och hantverksbranschen i stort, i väntan på genombrottet som Harlequin-författare. Tar gärna emot tips från er på per.wallin@dmh.nu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER
Det här är en annons | Till sajten >