Fortfarande stort behov av ökat fokus på säkerhet och arbetsmiljö

Fortfarande stort behov av ökat fokus på säkerhet och arbetsmiljö

3 av 10 hantverkare har en kollega, som lämnat yrket på grund av en arbetsskada. Det framgår av Bosch Professional Safety Index 2022 vars resultat presenterades på Bosch Professionals pressevent på onsdagen.

Sedan förra året mäter Bosch Professional svenska hantverkares säkerhetsmedvetenhet i det så kallade Bosch Professional Safety Index. Syftet är att lyfta frågan kring arbetsmiljö hos hundratusentals hantverkare i landet. Indexet och undersökningen görs av undersökningsföretaget Novus.

Resultatet från 2022 års undersökning visar att indexet ligger kvar på samma nivå, 67, som i fjol. Skalan är från 1 till 100 där en högre siffra indikerar större säkerhetsmedvetenhet.

– Att förbättra säkerheten kräver att vi tillsammans gör mer. Med Bosch Professional Safety Index vill vi bidra till diskussionen och öka kunskapen kring hur medvetna Sveriges hantverkare är kring dessa, bokstavligen, livsviktiga frågorna. Även om årets index ligger kvar på samma siffra tror och hoppas vi att det blir bättre med tiden, säger Johan Paulsson, Marketing Manager på Bosch Professional.

BESTÅENDE SKADOR ÖKAR

På presskonferensen i Kista presenterades flertalet färska siffror. Notervärt är att 9 av 10 hantverkare tycker det är viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna. Samtidigt menar 3 av 10 att de upplever att deras arbetskamrater blivit bättre på att följa föreskrifterna. En förbättring med 4 procent jämfört med 2021. 

En negativ trend är emellertid att 20 procent svarade att det inträffat olyckor på deras arbetsplats med bestående skador, som följd. En ökning med 2 procent sedan förra året.

“ÅLDERDOM GER VISDOM”

I årets undersökning framgick också att äldre hantverkare är mer säkerhetsmedvetna än yngre.
Något Jakob Riddar, yrkeshygieniker vid Arbets- och miljömedicin Syd och forskare om vibrationer, berörde på presskonferensen.

– Det som står ut återigen är att ålderdom ger en visdom får man väl säga. Att du både har egna problem eller har kollegor som får problem medan yngre tyvärr har en stor odödlighetsfaktor, säger han.

– Om man inte får de unga att göra rätt så kommer de för eller senare lämna branschen eller bli dem som får skador.

Jakob Riddar, yrkeshygieniker vid Arbets- och miljömedicin Syd och forskare om vibrationer.

Bosch Professional arbetar aktivt för att deras verktyg ska vara så säkra som möjligt för hantverkare. Funktioner som KickBack Control skyddar användare från att skada handleden om maskinen kilar fast och Vibration Control minskar mängden vibrationer. En annan funktion är Drop Control, vilken stänger av maskinen om den åker i golvet.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.