https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Forskare: “Ungas syn på yrkesprogrammen är fel!”

För att råda bot på branschens brist på arbetskraft måste niondeklassarnas syn på yrkesprogrammen förändras i grunden.
Forskare: “Ungas syn på yrkesprogrammen är fel!”

Det ska vara “roligt” tänker majoriteten av alla niondeklassarna, men för att komma åt både ungdomsarbetslösheten och bygg- och hantverksbranschens behov av arbetskraft så måste en attitydförändring ske. Det menar två forskare på forskningsinstitutet Ratio som genomfört undersökningen.
“Uppseendeväckande är de intervjuades attityder till teoretiska program kontra yrkes- och lärlingsutbildningar. De senare anses helt enkelt vara mindre värda. Inte för att de inte skulle rusta eleverna med kompetens nog för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden – utan för att man även måste välja vad som beskrivs som rätt utbildning”, skriver de i en artikel som publicerats på Dagens Samhälle.

Paradox
Enligt forskarna ska eleverna inte heller vara intresserade av kopplingen mellan den utbildning de har valt och efterfrågan på arbetsmarknaden. Trots att femtonåringarna samtidigt tycker det är viktigt med hög lön. Problemet är informationsbristen.
“De har de inte fått någon information om yrkesutgång eller utbildningens attraktionskraft på arbetsmarknaden.” skriver forskarna.

De avslutar med att påminna att ansvaret för att attityderna ligger hos många – även snickaren ute på jobben:
“Skola och arbetsgivare, men även arbetsmarknadens parter, har ett ansvar att se till att samverkan fungerar men vi övriga kan bidra till att synen på yrkesutbildning förändras. Samhälle som föräldrar måste sluta se negativt på yrkesutbildningar och i stället börja se dem som utbildningar som är givande för ungdomar med praktisk begåvning.

Om studien
Forskningsinstitutet Ratio har låtit undersöka attityderna till gymnasievalet hos niondeklassare. Materialet har samlats in med hjälp av intervjuer med ungdomar på väg att göra sitt gymnasieval.

SKRIVEN AV
Per Wallin
Reporter, fotograf och redaktör på DMH
Journalist från Västerås med bland annat ett Mongol Rally på meritlistan. Nästa mål är att äta världens största geléråtta (cirka åtta kilo). Skriver om bygg- och hantverksbranschen i stort, i väntan på genombrottet som Harlequin-författare. Tar gärna emot tips från er på per.wallin@dmh.nu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.