Flera viktiga ändringar i BBR 25

Nya nära-nollenergikrav och skärpta krav på fastbränslepannor samt rumsvärmare. Det är några av de viktigaste nyheterna i Boverkets byggregler, BBR, som ändrades i sommar.

Den första juli i år trädde Boverkets ändringsförfattning BFS 2017:5 – BBR 25 i kraft.

 
Den första juli i år trädde Boverkets ändringsförfattning BFS 2017:5 – BBR 25 i kraft. Den största nyheten i författningen är de nya nära-nollenergikraven som har diskuterats flitigt i branschen de senaste åren.

PRIMÄRENERGIFAKTORER INFÖRS
I BBR 25 fastställs byggnadens energiprestanda på ett nytt sätt, där den specifika energianvändningen ersätts av primärenergital och primärenergifaktorer införs för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas. Detta ska spegla resursanvändningen i energisystemet bättre än tidigare regler.
Andra förändringar i de nya nära-nollenergikraven är att de fyra klimatzonerna ersätts med geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå med värden från 0,8 till 1,9, vilket ska ge en mer detaljerad beskrivning av klimatet så att energikraven blir mer likvärdiga i landet.

ENERGIKRAVEN SKÄRPS FÖRST 2021
BBR 25 innehåller det första steget av införandet av nära-nollenergiregler i svenska byggregler. Energikraven kommer dock inte att skärpas i detta steg utan det sker i det andra steget som ska gälla från 2021.
Under hösten planerar Boverket att skicka ut ett förslag om detta. Då kommer troligen primärenergifaktorerna att uppdateras, som i BBR 25 är fastställda till 1,6 för elenergi och 1,0 för fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas.

UTSLÄPPSKRAV ANPASSAS MOT EKODESIGNKRAV
En annan stor ändring i BBR 25 handlar om skärpta utsläppskrav för fastbränslepannor och rumsvärmare, som exempelvis braskaminer. Kraven gäller vid installation i ny eller befintlig byggnad och vid byte till en annan panna eller rumsvärmare.
Förutom skärpta utsläppskrav ställs bland annat krav på lägsta verkningsgrad. Kraven är en anpassning mot kommande ekodesignkrav som kommer att börja gälla 2020 för fastbränslepannor och 2022 för rumsvärmare.

ÖVRIGA ÄNDRINGAR
I följande avsnittt finns det ännu fler ändringar i BBR 25 som är värda att notera:

➔ 6:531 Lufttäthet (i Avsnitt 6:5 Fukt)
➔ 9:11 Tillämpningsområde (9 Energihushållning)
➔ 9:2 Bostäder och lokaler, elenergi till komfortkyla
➔ 9:4 Alternativt krav på byggnadens energianvändning (tas bort)
➔ 9:711 Mätsystem för energianvändning, elvärmda byggnader
➔ 9:8 Klassning av byggnadens energianvändning (tas bort)

ETT ÅRS ÖVERGÅNGSTID
BBR 25 trädde i kraft den första juli i år. Äldre bestämmelser får dock tillämpas till den första juli 2018.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER