https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Experten: Nya lagarna som påverkar byggbranschen

Experten: Nya lagarna som påverkar byggbranschen

Krav på klimatdeklarationer, lättare att dela el i lokala nät och bättre skydd för visselblåsare. Det är tre nya lagar som har börjat gälla efter nyår.

FAKTA Ett urval av nya lagar och ändrade stöd:

1. EU:s nya taxonomi för gröna
investeringar

Från och med 1 januari 2022 innebär förordningen nya krav på redovisning i hållbarhetsrapporten, NFRD, att redovisa enligt den nya EU-taxonomin. Kravet gäller större företag och bolag som är börsnoterade. Företagen måste rapportera hur hållbara deras fastigheter, produkter och tjänster är i förhållande till riktlinjerna i taxonomin.

2. Krav på klimatdeklaration

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Nya byggnader som uppförs där bygglov söks efter 1 januari 2022 berörs av den nya lagen.

3. Båda byggstöden slopas

Investeringsstödet för hyresbostäder och energieffektiviseringsstödet vid renoveringar avskaffas den 1 januari, men ansökningar som kommer in senast 31 december 2021 kommer att behandlas.

4. Genomförande av visselblåsardirektiv

De nya reglerna för att stärka skyddet för visselblåsare började gälla redan den 17 december 2021. Det införs en tydlig ordning för hur rapporter om missförhållanden ska behandlas. Arbetsgivare med 50 anställda eller fler har skyldighet att inrätta särskilda interna rapporteringskanaler för visselblåsning och de anställda ska kunna rapportera muntligen eller skriftligen.

8. Lättare att dela el i lokala nät

Från 1 januari 2022 blir det möjligt att bygga lågspänningsnät för delning av energi mellan byggnader i lokala nät. Undantagen för nätkoncession, tillståndet som krävs av myndigheter för att överföra el till en annan fastighet, utvidgas. 

9. Skattereduktion vid investeringar

Från årsskiftet blir det möjligt för företagare att få skattereduktion vid investeringar i maskiner och andra materiella inventarier. Det tillfälliga coronastödet, som gäller till och med 2024, gäller för 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarier som köpts under förra året.

10. Yrkeslärare kan söka bidrag

Möjligheterna att få statsbidrag för utbildning av lärare i yrkesämnen utökas. Det gäller även för studier som påbörjats efter den 1 oktober 2021. Syftet med bidraget är att ge lärare i yrkesämnen möjlighet att avlägga yrkeslärarexamen. 6

Källa: Regeringen, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.