Experten: Ny branschstandard för taksäkerhet

Taksäkerhetskommittén, TSK, har gett ut en branschstandard för taksäkerhet som ska ligga till grund för de riskanalyser som yrkesverksamma ska göra inför en aktivitet på tak
Experten: Ny branschstandard för taksäkerhet

Taksäkerhetskommittén, TSK, har gett ut en branschstandard för taksäkerhet som ska ligga till grund för de riskanalyser som yrkesverksamma ska göra inför en aktivitet på tak.

Företrädare för de som i sitt yrke, i olika grad, vistas på tak har kommit överens om ”regler” som ska användas vid riskanalys av aktiviteter på tak och vilka metoder och säkerhetsarrangemang som kan vara aktuella för olika aktiviteter. De överenskomna ”reglerna” har sammanställts i en branschstandard för taksäkerhet. I den beskrivs vilka förutsättningar som behövs för säkra tillträdesvägar till tak, säker förflyttning och säkerhet vid fasta arbetsställen på tak.
Branschstandarden ger en god uppfattning om vilka taksäkerhetsanordningar som bör monteras på taken, det vill säga:
• glidskydd för stegar
• väggstegar och takstegar
• vinds- och takluckor
• räcken och skyddsräcken
• gångbryggor
• infästningar för personligt fallskydd
• snörasskydd, med mera.

Riskbedömning
I branschstandarden ges exempel på en mängd olika arbetssituationer och hur dessa kan utföras säkert med hjälp av taksäkerhetsanordningar. Det gäller både arbeten som sträcker sig över en längre tid och snabba jobb, som att byta enstaka takpannor. Avsikten är att branschstandarden ska ligga till grund för yrkesverksammas riskanalyser inför en aktivitet på tak, vilken sedan kan användas i en arbetsmiljöplan.
Sakkunnig i taksäkerhet
Från och med år 2015 bygger utbildningen ”Taksäkerhetsanordningar”på den nya branschstandarden. De deltagare som genomgått utbildningen med full närvaro och efter avklarat slutprov anses som sakkunniga. De erhåller då Sakkunnighetsbevis och plastkort. Företag som har sakkunnig personal blir registrerade och sökbara TSK:s hemsida.

Inte helt färdig
Branschstandarden bygger på:
• Boverkets regler
• Arbetsmiljölagen
• Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS
• aktuella SIS- standarder och Europeiska standarder.

Den branschstandard som i dag finns att ladda ner på Taksäkerhetskommitténs webbplats är inte helt färdigställd. Det återstår smärre redigeringsarbeten.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER REPORTAGE

VISA FLER
Det här är en annons | Till sajten >