Experten: här är årsskiftets nya lagar

Flera nya och ändrade lagar har trätt i kraft efter årsskiftet.Bland annat ges barnkonventionen sedan 1 Januari ställning som svensk lag, vilket får konsekvenser för samhällsbyggnadssektorn.
Experten: här är årsskiftets nya lagar

Ett år har passerat och ett annat har precis börjat, och som vanligt innebär årsskiftet att det hänt en hel del i svensk lagstiftning. Inte minst finns ändringar som påverkar byggbranschen. Här är åtta av årets nya lagar i urval.

Ändrade krav på energimätning i byggnader: innebär begränsade krav på installation av system för individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten. Förordningen trädde i kraft redan 1 december 2019, men krav på installation av IMD börjar gälla först i juli 2021.

Investeringsstödet för energilagring förlängs: Möjligheten till bidrag för lagring av egenproducerad el kan beviljas under lika lång tid som stödet enligt förordningen om statligt stöd till solceller.

Skatten på drivmedel sänks: För att motverka ökade pumppriser på bensin och diesel som kan uppstå när inblandning av biodrivmedel ökar, sänks energiskatten och koldioxidskatten på dessa drivmedel.

Landsting blir regioner: Den tidigare beteckningen landsting byts ut mot region, vilket får till följd att ett stort antal andra lagar och förordningar också ändras.

Anställningsskyddet förlängs: Arbetstagare ges rätt att ha kvar anställning till 68 år. Först därefter kan arbetsgivaren göra en uppsägning utan saklig grund.

Barnkonventionen blir svensk lag: Förenta nationernas konvention om barns rättigheter inkorporeras i svensk lagstiftning.

Elektronisk betalning krävs för rot- och rutavdrag: För att ta del av rot- och rutavdrag måste utfört arbete betalats elektroniskt, vilket ska minska risken för felaktiga utbetalningar och underlätta Skatteverkets betalningar.

Bostadsort bestämmer asylsökandes ersättning: Riksdagen beslutade i december att anta regeringens lagförslag om att asylsökande som flyttar till, och bor i eget boende, i vissa områden med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning. ✖

Källa: Regeringskansliet.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.
Det här är en annons | Till sajten >