Entreprenadbesiktning – hur fel kan det bli?

Att jobba som besiktningsman är ett utmanande jobb, man stöter hela tiden på nya frågeställningar. Det krävs mycket erfarenhet för att göra korrekta bedömningar.
Entreprenadbesiktning – hur fel kan det bli?

Besiktningsmannens uppgift är att kontrollera om beställaren har fått det den har beställt – om levererat material och utfört arbetet är enligt avtalet mellan parterna. Besiktningen ska göras på ett opartiskt sätt. Du ska objektivt tillgodose både beställarens och entreprenörens intressen. Man ska vara helt objektiv i sin bedömning.

Besiktningsmannen blir för det mesta inkopplad i slutet på entreprenaden när arbetena börjar bli färdigställda, men kan även bli inkopplad i ett tidigt skede och utföra löpande besiktningar på delar som inte är åtkomliga för besiktning när arbetet är färdigställt, eller för delar som ska lämnas över till beställaren i ett tidigt skede.

I första hand har beställaren rätt att utse besiktningsman, och skrivs oftast in redan i ursprungsavtalet. Storleken på projekten kan skilja sig drastiskt. På en villa är det av kostnadsskäl oftast en enskild besiktningsman som går igenom hela huset och tar alla discipliner själv. Vid större projekt som bostadshus med 175 lägenheter sköts besiktningen av en hel besiktningsgrupp.

– Besiktningsmannen, ofta kallad huvudbesiktningsman, är ansvarig för hela besiktningsgruppen, säger Daniel. Och med sig har man några biträdande besiktningsmän. En på bygg exempelvis, en på el, en på rör – alla har sina specifika kompetenser. Huvudbesiktningsmannen brukar ha en egen disciplin, oftast bygg.

VEM FÅR KALLA SIG BESIKTNINGSMAN?

– Som besiktningsman ska man, som det står i allmänna bestämmelserna AB 04, ABT 06 och ABS 09, ”vara lämpad för att få utföra besiktningar”, säger Daniel. Det är egentligen det enda som står, det finns inga krav på att du ska vara certifierad. Men du måste ändå kunna styrka att du är lämpad för att utföra ett visst uppdrag, och detta görs oftast genom en certifiering.

För att bli certifierad krävs en byggingenjörsutbildning i botten, alternativt att du har arbetat i tio år med ingenjörsliknande arbetsuppgifter, plus att du ska ha genomgått en entreprenadbesiktningsutbildning med godkänd tentamen.

– För att få själva certifieringen ska du ha gått minst 300 erfarenhetstimmar under de senaste 24 månaderna, fortsätter Daniel. För att bli certifierad ställs det alltså ganska höga krav, men egentligen kan vem som helst kalla sig för besiktningsman, så länge man kan påvisa att man är lämpad för att utföra uppdraget.

GRUNDPROTOKOLL

Besiktningsprotokollen ser olika ut från företag till företag, däremot finns det ett antal grundstenar man måste förhålla sig till.

– Det är de allmänna bestämmelserna AB 04 och ABT 06, som är ”ramverken” man jobbar efter, säger Daniel. I de här allmänna bestämmelserna står det vad ett utlåtande ska innehålla. Vissa rubriker ska alltid finnas med, men sedan kan själva utformningen skilja sig litegrann. SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund, har mallar som deras medlemmar använder och modellerar litegrann efter eget tycke. Alltså: snarlika men inte helt lika.

 

Läs hela reportaget här.

 

SKRIVEN AV
John Sempill
Musiker, trummis, racingnörd, skribent och lite annat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER REPORTAGE

VISA FLER