Enklare upphandlingsregler föreslås

Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler har lämnat sitt betänkande till regeringen. Upphandlingen tillsattes för att reformera reglerna i LOU, lagen om offentlig upphandling och LUF, lagen om försörjningssektorerna, vid upphandlingar under EU:s tröskelvärden.
Enklare upphandlingsregler föreslås

I utredningen “Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål”, SOU 2018:44, föreslås att myndigheterna och enheterna själva ska få bestämma hur varje upphandling ska genomföras, så länge informationen om upplägget är tydlig. Lagstiftningen ska ange ramarna för myndigheternas och enheternas handlingsutrymme och det ska finnas skyddsregler för leverantörer som vill delta i upphandlingar. Dessutom ska det bli enklare att tillåta leverantörer att rätta fel eller brister i ett inlämnat anbud.

Principiella utgångspunkter

Utredningen har utformat sina författningsförslag med följande principiella utgångspunkter:

  • Det finns en mängd andra regler, utöver upphandlingsreglerna, som styr och påverkar hur upphandlande myndigheter och enheter samt deras anställda får och kan agera i upphandlingar.
  • Den absoluta merparten av de upphandlande myndigheterna och enheterna vill göra rätt, och vill söka upp konkurrens för att få till stånd en sund och god affär.
  • Den absoluta merparten av leverantörerna till offentlig sektor strävar efter en sund och god affär.

Avgift kan minska antalet överprövningar

Utredningen föreslår också att den som begär överprövning av en upphandling eller ett avtal ska betala en ansökningsavgift om 7 500 kronor och att den part som förlorar målet ska betala den vinnande partens processkostnader.

Utredningen hoppas att antalet överprövningar ska minska om en ansökningsavgift införs.

Förslaget remissbehandlas

Utredningens förslag ska nu närmast remissbehandlas. Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft sommaren 2019.

Text: Kristina Lindström, Svensk Byggtjänst

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.