Endast ett av fyra företag uppfyller kraven

Endast ett av fyra företag uppfyller kraven

När Arbetsmiljöverket granskade hanteringen av farligt kvartsdamm hos kring 750 arbetsplatser redovisades oroväckande siffror. Det stod klart att tre av fyra slarvar. Där det slarvas mest är vid riskbedömningar och åtgärdsplaner.

Det farliga kvartsdammet uppstår främst på arbetsplatser där sten krossas eller sågas; exponering till kvartsdamm kan i förlängningen leda till allvarliga sjukdomar såsom stendammlunga, KOL och lungcancer. Fredrik Hedlund på Arbetsmiljöverket menar på att situationen är mycket allvarlig och att riskerna måste undersökas grundligare innan arbetet sätter igång.

– Det är allvarligt att så många företag inte följer regelverket och därmed utsätter sin personal för onödiga risker för ohälsa, berättar Fredrik Hedlund.

Exempel på sätt att förebygga dammutveckling är att använda vattenbegjutning, eller mer effektiva utsug. I första hand ska man sträva efter att använda material utan eller med låg kvartshalt, dessutom ska riskbedömningar och åtgärder dokumenteras.

– Nu måste branscher där kvartsdamm förekommer ta ansvar för att öka och sprida kunskapen och utveckla gemensamma verktyg för att lättare kunna förebygga det farliga dammet, tillägger Fredrik Hedlund. www.av.se

SKRIVEN AV
John Sempill
Musiker, trummis, racingnörd, skribent och lite annat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER