En verklig färgrevolution

Färg på förnybara råvaror av Caparol
En verklig färgrevolution

Nu har den första vägg- och takfärgen baserad på förnybara råvaror tagits fram. Det är tillverkaren Caparol som står bakom den. Genom att ersätta fossil råvara med förnybar i början av produktionsprocessen enligt ”Biomassbalans-metoden”, kan man nu tillverka färg baserade till 100 procent på förnybara bindemedel. Omställningen leder till minskade utsläpp och minskad användning av jordens tillgångar. Färgen heter IndekoGeo, en matt vägg- och takfärg. Produkten är sedan tidigare en av Europas mest använda premiumfärger bland yrkesmålare. Den har dessutom ”dubbel täckkraft” vilket ytterligare sparar tid och resurser – en bra färg har nu alltså blivit bättre tack vare miljövänliga råvaror. Mer information finns att läsa hos www.caparolfarg.se

SKRIVEN AV
John Sempill
Musiker, trummis, racingnörd, skribent och lite annat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.