En teaterscen för byggbranschen

Förolyckade testdockor, VR-teknik och 168 kg tunga skruvdragare. På en yta av 15 000 kvadratmeter erbjuder byggbranschens säkerhetspark vid Arlanda ett 15-tal "scenarion" uppbyggda kring riskområden som schaktarbete, buller, handhållna verktyg och hög höjd där yrkesarbetare, skyddsombud och beställare kan seöver och förbättra sina säkerhetsrutiner
En teaterscen för byggbranschen

Byggbranschens säkerhetspark, som invigdes i oktober 2019 är Sveriges första och enda anläggning av sitt slag. Idén till säkerhetsparken föddes för omkring 10 år sedan och kommer ursprungligen från Finland, där man idag har tre liknande anläggningar, och dessutom har kunnat utvärdera tydliga effekter av den ”hands on”-träning som säkerhetsparkerna erbjuder.

– Nu ska du inte skriva att det är en träningspark, säger Björne Karlsson, verksamhetsledare för byggbranschens säkerhetspark. Det kan uppfattas som att vi klättrar på ställningar, hänger i selar och så vidare. Det är inte det vi gör. Byggbranschens säkerhetspark är en branschneutral arena där vi diskuterar kring uppbyggda scenarion, reflekterar över beteenden och hur vi kan förändra dem, en teaterscen för byggbranschen kan man säga. Sedan invigningen i oktober har 400–500 människor utbildats på säkerhetsparken, från projektledare och beställare till ungdomar från yrkesgymnasier. Som besökare väljer du ut de stationer/scenarion som passar din verksamhet, och går sedan igenom dem under en dag eller halvdag ute på parken.

– Eftersom vi växer hela tiden så utvecklar vi ständigt nya stationer och scenarier, fortsätter Björne. Just nu är till exempel en bro under konstruktion i parken. Det är egentligen bara fantasin som sätter stopp för vad vi kan göra. Om det är något vi skulle förändra, så är det kanske att fler konstruktörer kom till parken. I grund och botten handlar det ju om att skapa förutsättningar för att göra rätt, och då kan vi inte nöja oss med att utbilda yrkesarbetare. Vi behöver också ta nästa steg i projekteringsskedet.

Vänster: Björne Karlsson, verksamhetsledare för byggbranschens säkerhetspark. Höger: ”Bara under januari har vi haft fem besökare med erfarenheter av personer som blivit överkörda av arbetsfordon”, säger Björne Karlsson.

”VI HAMNAR ALDRIG I FAKTATRÄSKET”

Väl på plats på området ute vid Arlanda är det tydligt att parkens pedagogik skiljer sig markant från de teoretiska och traditionella säkerhetsgenomgångar många kanske är vana vid på bygget.

– Vi hamnar aldrig i ”faktaträsket”, säger Björne. Vi står inte och maler vibrationsvärden eller exakt hur högt ett skyddsräcke ska vara. Inte för att vi inte kan de siffrorna, utan för att vi mer är intresserade av att förändra ett beteende. Det är framför allt det vi vill att du ska ta med dig härifrån.

Ett bra exempel är den station där den faktiska tyngden från fallande föremål visualiseras med stora block. En vanlig murslev som faller från 9 meter: 13 kg. En skruvdragare från samma höjd: 168 kg. Ett annat exempel är stationen för kvartsdamm där VR-glasögon används för att visa på riskerna.

– Ta stationen där en docka blivit påkörd av ett arbetsfordon, säger Björne. Bara under januari har vi haft fem besökare med erfarenheter av personer som blivit överkörda av arbetsfordon. Ett sådant scenario, där någon berättar om sina erfarenheter … det berör verkligen. Det gör det inte på samma sätt i en lektionssal. Schaktarbeten är ett annat område där det slarvas.

Ställning, arbete på hög höjd … hela problematiken med vibrationer. Det finns många områden där behovet av utbildning är stort. Ett annat, ofta förbisett område som Björne nämner är de mjuka värdena på arbetsplatsen.

– Det handlar ofta om enkla saker, men som samtidigt är väldigt viktiga för arbetsmiljön. Att man börjar arbetsdagen med att prata om hur man mår till exempel. Vad är status för dagen? Och att man ger varandra beröm, inte bara kommer med negativ feedback.

Vänster: DMH med Mika Bagge från Hilti (höger) på säkerhetsparkens station för handhållna verktyg. Höger: Ordning och reda? Hur fungerar det om en blind eller en rullstolsbunden person behöver passera din byggarbetsplats? Björne Karlsson guidar säkerhetsparkens besökare.

TAPPAD MOTORKAP

Ett av de företag som nyligen besökt säkerhetsparken är Projektstaben AB, ett Stockholms-baserat konsultföretag som erbjuder oberoende projektledningstöd inom områden som bland annat arbetsmiljö, brand och riskbedömning. Bland deras projekt kan nämnas till exempel bygget av Citybanan, ombyggnad av Fridhemsplans tunnelbanestation och Stockholms Stads reningsverk i Henriksdal.

– Våra vanligaste uppdrag är som beställarens representanter i stora projekt, säger Nicole Krol, arbetsmiljöspecialist på Projektstaben. En stor utmaning i vårt jobb är att vi ofta har väldigt många olika aktörer i våra projekt. Med allt från elektriker, snickare, murare och bergsprängare inne på samma område är det svårt att få allting kring säkerhet att ”klaffa” i tid och rum.

– Säkerhetsparken är väldigt genomtänkt. Det man ser på stationerna i parken, är egentligen precis de problem vad vi ser ute på våra arbetsplatser säger Nicoles kollega Linda Nethercott, tillika arbetsmiljöspecialist på Projektstaben. Det är allt från schaktarbeten till kollektiva fallskydd och hela problematiken med kvartsdamm.

– Vi fick plocka ut fem, sex stycken stationer som vi fick gå igenom, fortsätter Nicole. Vi valde bland annat stationerna med kvartsdamm och handhållna verktyg. Vi fick till exempel se hur en motorkap kan bete sig när man tappar den. Det går otroligt fort och är väldigt farligt, och det är något som egentligen inte går att ta in teoretiskt.

– Säkerhetsparken är ett jättebra tillfälle att i lugn och ro prova på olika arbetsmoment, reflektera över beteenden och få en bättre förståelse för entreprenörens utmaningar, säger Linda. Jag tycker att besöket har gett oss verktyg att kommunicera vissa risker tydligare med entreprenörer. Ett exempel är till exempel visualiseringen av fallande föremål och vilken vikt de motsvarar när de faller från olika höjder. Det var en väldigt talande bild som gör det lättare att kommunicera saker som fallskydd till yrkesarbetarna, eller att man ska ha sparklister på hög höjd.

PREFAB OCH PROJEKTERING

Så hur ser framtiden ut för säkerhetsparken? Vi lämnar tillbaka ordet till Björne Karlsson.

– Vi vill fortsätta utveckla parken. Som tidigare nämnt håller vi till exempel på att bygga en bro, och vi jagar även en grävmaskin i parken. Lite av en dröm för mig som tidigare jobbat med prefab är att ha en stål- och betongstomme som vi kunde plocka upp och ned för att öva montage i lugn och ro, och det skulle också vara bra att ha en station för ”tidiga skeden” där vi kikar på projektering och hela den biten. En rolig grej är också att vi kommer ha öppet hus för skyddsombud 5 maj.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER REPORTAGE

VISA FLER