En eller ett borr?

Nummer ett på marknaden, hur som helst.
En eller ett borr?

Verktygsvärldens kanske mest infekterade språkfråga handlar om den bestämda formen av ordet borr, beroende på vilken del av den hålgörande enheten som avses: Det rör sig om den urgamla konflikten mellan ”en borr” och ”ett borr”, som under åren reducerat många dittills goda vänner till handgemäng. En skola hävdar att den borrande delen benämns ”ett borr”, och motiverar sin ståndpunkt med att det är en underförstådd förkortning av ordet ”borrstål”. Andra har vant sig vid att förkorta ordet ”borrmaskin” till ”en borr”, tycker att ”ett borr” låter helt koko och väljer att referera även till borrstålet som ”en borr”, varpå förvirring kan uppstå. Vad som är rätt och fel varierar stort från en ort till en annan, erfar DMH, men gemensamt för alla är att de är mycket säkra på sin sak och inte förlåter avvikelser. Är du osäker kan du undvika tjära och fjäder genom att helt enkelt använda den längre formen av respektive ord. Nåja. Milwaukee lanserar ett nytt borrstål, i alla fall: MS2 SDS-Plus heter nytillskottet, och har två skär som sägs skapa en rivningseffekt bland mikrosprickor i materialer, och därmed snabba på avverkningen med hela 25 procent. Läs mer hos www.milwaukeetool.se

SKRIVEN AV
Niklas Natt och Dag
Värnpliktig fänrik, filosofie kandidat, kuverteringsmaskinsoperatör (nattskift), reporter, redaktör, seniorredaktör, chefredaktör, frilans, konsult.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.