Dolda fel. ARN: Ibland rimligt reklamera fel efter flera år

Konsumenttjänstlagen ger konsumenten rätt att reklamera en tjänst i upp till tio år efteråt om denne inte rimligen kunnat upptäcka felet tidigare. Det ansåg Allmänna Reklamationsnämnden i ett ärende där en kund krävde åtgärder i ett badrum som renoverats delvis felaktigt åtta år tidigare.

Vintern 2007 gör en VVS-firma en renovering av ett badrum åt en privatkund i hennes hem. Företaget debiterar totalt 66 875 kronor för arbetet. I juni 2015 görs en besiktning av badrummet och kunden upptäcker då att golvet har ett felaktigt fall samt att kopplingscentralen för rör i rörsystemet saknar vattentät inklädnad.
   Kunden reklamerar kort därpå felen till VVS-firman, som bestrider hennes krav med hänvisning till att man hävdar att renoveringen är korrekt utförd. Kunden anmäler då VVS-firman till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).
   VVS-firman anser å sin sida att kunden reklamerat felen för sent och att ”anmärkningarna i besiktningsprotokollet från 2015 är sådana att de borde ha upptäckts okulärt vid en granskning omedelbart efter arbetets utförande”, som man skriver i sitt svar till ARN. Firman menar att golvets lutning och hur vattnet rinner i badrummet är lätt att upptäcka och att kunden borde ha märkt och påtalat detta samma år som arbetet utfördes.
   ARN går dock på kundens linje, bland annat eftersom man inte tycker det finns någonting som tyder på att kunden rimligen kunde ha upptäckt något av de två felen under de drygt åtta år som gått mellan arbetets färdigställande och besiktningen 2015. Man menar att eftersom badrummet har ett kakelinklätt badkar och ingen dusch kan man förutsätta att det sällan kommer vatten på golvet i den omfattningen att kunden har chans att upptäcka att det är ett bakfall på golvet.
   När det gäller avsaknaden av vattentät inklädnad av kopplingscentralen för rör i rörsystemet så är det enligt ARN ett typiskt dolt fel som kunden inte haft någon rimlig chans att upptäcka.
   Eftersom kunden reklamerat felen inom tio år efter att badrummet renoverades så har hon gjort reklamationen i tid, skriver ARN i sin rekommendation. Man rekommenderar däremot inte VVS-firman att åtgärda båda felen. Att avhjälpa bakfallet torde enligt ARN innebära en omrenovering av stora delar av badrummet vilket i så fall skulle innebära oskäligt höga kostnader för firman i förhållande till felets betydelse. För kunden har, som ARN påpekar, kunnat använda badrummet felfritt i över åtta år.

annika_carlsson_comfort

Annika Karlsson, kvalitetschef på Comfort-kedjan. Foto: Comfort

På Sveriges största kedja av VVS-företag, Comfort, vill man betona vikten av att parterna kommunicerar med varandra och följer upp arbetet kontinuerligt:
   – Vi anser att det är viktigt att kunden har en dialog med hantverkaren under pågående arbete och bland annat tar del av genomförda egenkontroller, säger Comfort-kedjans kvalitetschef Annika Karlsson i en kommentar.
   Och om det uppstår någon osäkerhet eller meningsskiljaktighet mellan kunden och entreprenören så tror Annika Karlsson det bästa är att kunden anlitar en oberoende besiktningsman.

SKRIVEN AV
Pierre Kjellin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.