DMH:s varumärkesundersökning av skruvleverantörer 2019

Tidigare i år genomförde DMH en omfattande varumärkesundersökning på skruvleverantörer för att få en uppfattning om vad ni hantverkare anser är viktigt när ni väljer skruv/skruvleverantör. Totalt svarade 270 personer på undersökningen.

Tillverkarna lägger stora resurser på att försöka utveckla sina skruvar när det gäller startsnabbhet, anläggningstryck, klämkraft, finish och kvalitet. Det sistnämnda, kvaliteten, är det som ni hantverkare också anser vara det viktigaste i val av skruv och skruvleverantör enligt undersökningen. Vi inser samtidigt att ”som man ställer frågan får man svar”. Alla vill självklart ha bra kvalitet, men hur många tar reda på vilken stålkvalitet eller härdningsteknik skruven har innan man slår till? Väldigt få, om ens någon vågar vi påstå. Här litar man på välkända varumärken som man har använt tidigare och känner sig trygg med. Det finns tre tillverkare som sticker ut och ligger i topp i nästan alla våra frågeställningar i denna undersökning: Essve, Grabber och Gunnebo. Essve har kört massiva marknadsföringkampanjer de senaste åren, och det har bevisligen givit resultat när vi ser svaren. 

Metod: Öppen läsarundersökning som gått ut via DMH:s nyhetsbrev, annonser i DMH samt legat öppen på dmh.nu.
Population: Svenska hantverksföretag och dess anställda inom byggbranschen.
Antal svar: 270 stycken.
Datainsamling: 2019-03-20 till 2019-05-12
Representativitet: Undersökningen har gått ut via DMH:s nyhetsbrev, annonser i DMH samt legat öppen på DMH:s hemsida. Det gör att även att personer som inte läser printversionen av DMH, men jobbar inom byggbranschen, har haft möjlighet att svara på undersökningen. När vi går igenom de svarandes demografi och yrkestillhörighet ser vi att de överenstämmer mycket väl med SCBs (Statistiska centralbyrån) register som registrerar alla verksamma hantverksföretag i Sverige.

Här sticker några tillverkare ut; Grabber och Spax har mycket högre kännedom i målgruppen över 40 år, medan FAST, Ergofast och MFT är mer kända för de under 40 år.
Här finns det varken klimat- eller prisångest när man väljer skruv. Här kanske man har svarat mer med hjärtat? 
Att kvalitet, tillgänglighet och brett sortiment ligger i topp är inte förvånande. Att effektiva förpackningar och förvaringslösningar rankas högt är intressant i och med all diskussion om plast. Här är det svårt för pappförpackningarna att konkurrera med de hållbarare plastförpackningarna.

Här skulle man kunna tro att den yngre generationen vill ha information på nätet om skruvar man tänker köpa inför kommande projekt, men det är precis tvärtom. 
Även om försäljningen ser ut att komma att öka på nätet de närmsta åren är det ingen ”jätte-boom” att vänta.
Ofta är man trogen den skruvtillverkare man känner sig trygg med.
Tillgängligheten och bredden på sortimentet är två av de viktigaste parametrarna när hantverkarna väljer skruvleverantör.


SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.