Diskriminering inom bygg punktmarkeras

Diskrimineringsombudsmannen har valt att göra en utökad tillsyn av byggbranschen. Ungefär 180 företag ska granskas. Arbetsgivare som inte sköter sig riskerar viten.
Diskriminering inom bygg punktmarkeras

I slutet på förra året inledde Diskrimineringsombudsmannen, DO, en större tillsyn av både offentliga och privata arbetsgivare. Syftet var att undersöka vilka rutiner och riktlinjer som finns för att sätta stopp för bland annat sexuella trakasserier.

Nu inleder DO en utökad tillsyn inom bygg- och anläggning. Planen är att granska alla företag som har fler än 100 anställda i branschen.

Vill ha kunskapslyft
Tillsynen har som främsta syfte att se till så att diskrimineringslagen följs samt att öka arbetsgivarnas motivation till att ha koll på vad som gäller.

Förutom att redogöra för eventuella brister kommer DO också att informera om hur man kan förbättra det förebyggande arbetet.

Förebyggande arbete kontrolleras
Sammanlagt är det ungefär 180 företag som ska granskas. Bland annat handlar det om frågor kopplade till dokumentationen av det förebyggande arbetet som kommer att kontrolleras. Tydliga riktlinjer och rutiner måste finnas på plats.

Kan leda till vite
Efter tillsyn meddelar DO ett beslut. Om beslutet innehåller kritik kan myndigheten återkomma och följa upp att bristerna rättats till. Har arbetsgivaren inte genomfört de nödvändiga förbättringarna kan det medföra en vitesföreläggning för att tvinga fram åtgärder.

Tillsyn som DO gör behandlar ofta generella ställningstaganden som kan vara vägledande för andra. Ett urval av tillsynsbesluten publiceras därför på myndighetens webbplats och blir därmed tillgängliga även för andra än den som granskats.

Text: Viktor Ginner, Svensk Byggtjänst.

SKRIVEN AV
Svensk Byggtjänst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER