https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Diffus Damning

Gratis guide från svenska miljöinstitutet och Swerim
Diffus Damning

Att skydda sig från damm på arbetsplatsen är en utmaning i sig. Än svårare är det när dammet inte kommer från tydligt definierade källor och dessutom ligger kvar länge i luften. Det här kan du emellertid få hjälp med tack vare en ny kostnadsfri guide baserad på aktuell forskning och framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet och metallforskningsinstitutet Swerim i samarbete med svensk stål- och metallindustri. I guiden beskrivs bland annat vanliga orsaker till diffus damning på industri- och byggarbetsplatser, tillgängliga mätmetoder, miljötillstånd och krav samt vilka åtgärder som du kan vidta för att minska riskerna.

Guiden finns att ladda ned helt kostandsfritt på Svenska Miljöinstitutets hemsida www.ivl.se

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.