https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Det våras för den elektroniska stämpelklockan

Sedan 1 januari i år kräver lagen att arbetsgivare i byggbranschen för personalliggare.
Det våras för den elektroniska stämpelklockan

4.1Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att se till att de som jobbar på en byggarbetsplats eller inom ett byggprojekt varje dag kan registrera när de kommer till arbetsplatsen och när de går hem, och kravet gäller även konsulter eller underentreprenörer som jobbar där. Så att Skatteverket kan se vilka som arbetar på bygget och när de är på jobbet.

– Personalliggare är ett viktigt verktyg för att motverka oseriösa aktörer i branschen, säger Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier.

Restauranger, frisersalonger och tvätterier är exempel på andra branscher där arbetsgivaren måste föra personalliggare sedan flera år.

I dagsläget finns det åtminstone tjugotalet etablerade leverantörer av personalliggare och det är i de flesta fall enbart mjukvaran som de levererar. Mjukvaran består av appar för smartphone och läsplattor och programvara, vilket är fullt tillräckligt för många av de företag som omfattas av kravet på personalliggare. Några avs leverantörerna erbjuder kompletta system med allt från personalligar-appen till grindar och passager

Personalliggarna är i regel enkla att hantera. In- och utloggning kan oftast göras både med ett kort mot en läsplatta och via internet med en app i den egna smartphonen. Flera leverantörer erbjuder också en funktion så att även underentreprenörer har möjlighet att rapportera till den gemensamma personalliggaren. Flera leverantörer levererar också lösningen med speciella kortavläsare om man föredrar det istället för smartphonen eller läsplatta.

Byggherren är den som har ansvaret för att hålla med utrustning så att elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen samt hålla personalliggaren tillgänglig på byggarbetsplatsen. Byggherren kan dock, genom skriftligt avtal, överföra detta ansvar till den som bedriver byggverksamhet.

Personalliggaren innebär en ökad administrativ börda på byggherrar och entreprenörer, men den kan också medföra flera fördelar. Uppgifterna i personalliggaren kan komma till användning om det blir en tvist mellan beställaren och entreprenören. Tack vare personalliggaren har båda parter tillgång till tillförlitliga uppgifter om vilka som har varit på byggarbetsplatsen en viss dag och hur länge de varit där. Visserligen går det inte att se vad personerna har jobbat med, men många entreprenörer för dagbok i pappersform på detta.

Personalliggare

Struqtur
Mjukvaruföretag som har helhetslösningar för bland annat tidrapportering, fakturering, offerter och projekthantering.

Erbjuder gratis personalliggare till alla, oavsett om du redan är kund eller bara vill ha personalliggartjänsten.

In- och utloggning kan göras både med ID06-kort mot en läsplatta och via internet med en app i den egna smartphonen. Underentreprenörer har också möjlighet att rapportera till den gemensamma personalliggaren.

Templus
Komplett leverantör av mjukvaran samt grindar och kortavläsare.

Kan administreras både från en PC hemma och över internet, men systemet kräver inte ständig uppkoppling mot internet. All information lagras i en krypterad databas.

In- och utcheckning kan göras med ID06-kort mot en kortavläsare och mot en surfplatta, samt även direkt i en smartphone utan att använda ID06-kortet.

Debitering sker per aktiva användare, vilket betyder att man kan ha fritt antal dörrar,grindar och anmälningsstationer.

Smart Dok
Mjukvaruföretag som har helhetslösningar för bland annat tidrapportering, projekt och produktionsuppföljning. Levererar även grindar, dörrar och registreringsboxar genom ett samarbete med Infotech.

SmartDok erbjuder gratis personalliggare till alla sina kunder, oavsett om du redan är kund eller kommer att bli kund.

In- och ut registrering kan göras både med ID06-kort mot en läsplatta och via en app i den egna smartphonen. För underentreprenörer och andra externa medarbetare som man vill ge begränsad tillgänglighet till byggprojektet har SmartDok tagit fram en egen app för in- och ut registrering på arbetsplatsen.

Fieldly
Levererar personalliggare i form av en app som laddas ned i en smartphone eller läsplatta. In- och utcheckning kan ske på två sätt; med mobilen, genom en knapptryckning på displayen eller genom att läsa av ID06-kortet mot en läsplatta och där plattan då fungerar som en registreringsterminal.

Byggherrar och huvudentreprenör kan enkelt skicka över en länk till sina underentreprenörer, så att de vid behov själva kan förregistrera sina medarbetare i systemet.

Fieldly har två debiteringsmodeller; ett månadsabonnemang med obegränsat antal inloggningar eller timdebitering, där varje användare debiteras med 50 öre per inloggad timme. Timdebitering rekommenderas för exempelvis underentreprenörer som är kortare tid eller bara sporadiskt på byggarbetsplatsen. En användbar finess är det finns möjlighet att bifoga filer till alla användare i personalliggaren.

Entral
Har komplett mobilt system för byggarbetsplatser, fullt utbyggbart med dörrstyrning, fordons- och persongrindar. Registreringsbox kan anslutas till 230 Volt eller 12 Volt. Har låsstyrning för stambyten och renoveringar som kan monteras trådlöst utan låsbyte på nästan vilken dörr som helst på cirka 5 minuter.

Anpassad för även surfplatta och mobil. Obegränsat antal appar ingår i den mobila personalliggaren.

Årsavgift: 995kr/år oavsett hur många anmälningsplatser, projekt eller andra produkter du använder i systemet. Användaren betalar inga projektkostnader. Licens och drift för ID06-anmälningsplats kostar 12,80 kr per helgfri vardag (max 271 kr/mån), men enbart när du använder den i ett projekt. Enbart app för Mobil Personalliggare kostar 189 kr/mån för projektet för obegränsat antal appar.

Pris registreringsbox kostar 9790kr. Att köpa till finns bland annat även persongrind, fordonsgrind, kortläsare och dörrlåspaket.

Add Mobile
Finns som app till smartphone och surfplatta samt IP-klassad registreringsbox. Lösningarna går att kombinera – den anställde kan checka in med appen och ut med registreringsboxen. Boxen går att ansluta både till elnätet och ett 12-voltsuttag i bilen. In- och utcheckning på boxen kan ske utan förregistrering eftersom den läser hela ID06-kortet. Skatteverket kan ta ut närvarolista genom att scanna QR-koden på boxen vilket innebär att ingen administratör behöver vara på plats. All administration sker i ett centralt system som går att sköta från en webbläsare. Där kan man ta ut egna rapporter och underlag till Skatteverket. Personalliggaren kan kopplas ihop med AddMobile Körjournal.

Priset är 7 900 kronor/box (inkl. 220V adapter). Underhållsavgift 190 kronor/månad tillkommer. Avbetalning: 439 kronor/månad inklusive underhållsavgift. Avtal på 36 månader.

App: laddas ner gratis från Appstore eller Google play. Toolbox administration för byggherre som vill lägga upp egna projekt 6 900 kronor. Underhållsavgift 200 kronor/månad tillkommer. Därefter kostar varje projekt 190 kronor/månad.

Movenium
Levererar mjukvara i app som laddas ned i en dator, smartphone eller läsplatta. Man kan även checka in med kort mot tidterminal eller via sms.

Personalliggaren har prismodell om 25 kr/aktiv byggdag och projekt, vilket innebär att obegränsat antal användare kan checka in på ett projekt och att företaget då debiteras total 25 kr för den dagen. Om man inte jobbar en dag alls på projektet finns ingen kostnad. Ingen bindningstid för programmet, samt en dags uppsägningstid. Tidterminaler kostar 790kr/månad vid uthyrning, eller köps för 7900 kr, inkl frakt och sim-kort förinstallerat.

Kan ha obegränsat antal administratörer. Kan skapa flera olika användarroller som arbetsledare, UE-admin, anställd, rapportör som får olika befogenheter och rättigheter i programmet.

Infobric
Levererar både mjukvaran – mobilappen – och personalgrindar för närvaroregistrering.

Har lösningar för inhägnade, öppna, geografiskt spridda arbetsplatser och byggserviceverksamhet:

Inhägnade arbetsplatser; här ingår persongrind, fordonsgrind, registreringsbox och webbtjänsten Infobric Ease.

öppna arbetsplatser; här ingår registreringsbox och webbtjänsten Infobric Ease.

geografiskt spridda arbetsplatser; här ingår registreringsbox, mobilappen Ease CheckIn och webbtjänsten Infobric Ease

byggservice; här ingår registreringsbox, mobilappen Ease CheckIn och webbtjänsten Infobric Ease

Italic
Levererar en mobil terminal samt en webbaserad tjänst som är molnbaserad. Personalliggaren kan byggas ihop med leverantörens egna helhetslösningar för tidrapportering, fakturering, säljstöd med mera.

Alla tjänster är tillgängliga som molntjänster, det vill säga via en extern server.

ID06-kortet kan läsas av mot en mobil terminal vid in- och utpassering vid arbetsplatsen. Man kan även logga in via en hemsida vid geografiskt spridda arbetsplatser. I stort sett obegränsat antal operatörsinloggningar, man betalar mer ju fler inloggningar man har.

Protective
Företag med ett långt förflutet i säkerhetsbranschen. Har fokuserat på säkerheten och personalövervakningen.

Webbaserad, plattformsoberoende (Android, iPhone m.fl), molnbaserad administration – ingen egen server behövs.

Grundpaket bestående av en anmälningsplats med in- och utläsare, bordsläsare, 2 operatörsinlogg samt en mobil lösning. Totalpris: 13800kr exkl. moms. Även möjlighet att hyra anmälningsplats för 2400kr/mån exkl. moms och inkl. licensavtal och mobil lösning. 12 mån. bindningstid och 3 mån uppsägningstid. Rotations- och slaggrindar kan köpas eller leasas.

Infotech
Tillhandahåller inte tidrapporterings- eller andra stödsystem utan i första hand själva personalliggar-funktionen.

Erbjuder två abonnemangslösningar för personalliggare som hanteras trådlöst via internet, där båda är molnbaserade och har stöd för både dator, läsplatta och smartphone, medger obegränsat antal passager. Båda har en fast månadsavgift om 780 respektive 980 kr/mån och har ingen bindningstid. Det dyrare abonnemanget har även en öppningsfunktion samt styrning av tillträdet till grind, port eller container.

SKRIVEN AV
Pierre Kjellin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.