Det nya entreprenörsansvaret

Vill regeringen införa springnotor i byggbranschen?
Det nya entreprenörsansvaret

Den svenska bygg- och anläggningsbranschen går fortsatt på högtryck. Enligt Sveriges Byggindustriers ekonomer så kommer drygt 65 000 nya bostäder att byggas under 2018. 

Samtidigt är det en bransch som alltjämt brottas med stora utmaningar i form av fusk och till och med kriminell verksamhet.

En undersökning utförd av Arbetsmiljöverket 2017 visar att så många som var fjärde arbetsgivare i byggsektorn medvetet fuskar genom att betala ut svarta löner, bryta arbetsmiljöregler, låta arbetstagare arbeta för mycket övertid eller ha arbetstagare utan giltigt svenskt arbetstillstånd.

Ett första steg för att komma till rätta med fuskandet togs redan i början av 2016 då lagen om elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser infördes. I februari 2018 lade regeringen fram ett nytt lagförslag, om entreprenörsansvar.

Kort sagt innebär lagförslaget att om en arbetstagare i bygg- och anläggningsbranschen inte får sin lön utbetalad så ska han kunna få betalt av det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare. Om detta sker kan den entreprenör som betalat arbetstagarens lön i efterhand kräva ersättning från arbetsgivaren. Förslaget innebär således allt att huvudentreprenörens ansvar utvidgas. Förhoppningen är att lagförslaget ska leda till en marknad där fler av jobben går till de företag som faktiskt sköter sig.

Flera remissinstanser har emellertid uttryckt hård kritik mot förslaget och menar att riskerna är tydliga. När det primära löneansvaret, som en arbetsgivare har gentemot sina yrkesarbetare lyfts, så finns alla möjligheter för oseriösa aktörer att så att säga ”ta springnota” medan de seriösa företagen får plocka upp räkningen.

mats åkerlind

Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd Sveriges Byggindustrier.

Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd för branschorganisationen Sveriges Byggindustrier:
– Seriösa byggföretag ska inte betala för oseriösa aktörers dåliga beteende. Lagförslaget hotar legitimiteten i den svenska modellen samtidigt som den riskerar rubba ansvarsfördelningen och snedvrida konkurrensen.

Senja Ljung

Senja Ljung, vd SM Entreprenad AB.

Senja Ljung, vd på anläggningsföretaget SM Entreprenad AB i Söderköping, är inne på samma linje.
– Huvudentreprenören kommer förmodligen att välja bort oprövade underentreprenörer för att minimera sina ekonomiska risker även om deras anbudspris är lägre. Alternativt bygger man ut sin egen organisation och anställer egen personal, istället för att anlita underentreprenörer. Det innebär att mindre, nystartade och specialiserade företag får svårare att etablera sig på marknaden

Alla är dock inte negativt inställda till det nya lagförslaget. Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads:
– Vår bedömning är att mindre, mer seriösa företag äntligen kommer att kunna konkurrera om jobben på lika villkor. När entreprenörerna riskerar att betala ut löner om deras underentreprenörer inte gör det så kommer de också att välja att köpa in jobb av seriösa underleverantörer som följer reglerna.

Text: David Liljefors, Redaktör DMH

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.