Det blir obligatoriskt med e-faktura

Från och med den 1 april 2019 ska, enligt en ny lag, alla inköp i offentlig sektor faktureras med elektronisk faktura. Lagen gäller bara nya upphandlingar.
Det blir obligatoriskt med e-faktura

Lagen innebär att alla leverantörer till den offentliga sektorn måste skicka e-fakturor enligt den nya europeiska standarden, och alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem, vilket DMH även tog upp i förra numret.

Gäller från 1 april 2019
Alla fakturor ska skickas elektroniskt om de utfärdas till följd av en upphandling som påbörjas efter den 1 april 2019. Detta gäller för all upphandling över och under tröskelvärdena inklusive direktupphandling.
Offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen.

DIGG ger stöd
Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, erbjuder stöd till både upphandlande myndigheter och enheter samt deras leverantörer av varor och tjänster.

Text: Kristina Lindström

SKRIVEN AV
Svensk Byggtjänst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.