”Det är till allas fördel att vi talar samma digitala språk”

”Det är till allas fördel att vi talar samma digitala språk”

Branschorganisationen Svenskt Trä kommer att använda datalexikonet Define för att etablera ett standardiserat digitalt språk för träprodukter. Målet är att uppnå ett sömlöst samarbete för träbranschen i Sverige.

Avtalet är skrivet mellan norska mjukvaruföretaget Cobuilder och Svenskt Trä och innebär i praktiken att Svensk Trä använder datalexikonet Define för att utveckla, underhålla samt hantera digital information om träpodukter.

Några av fördelarna Svenskt Trä pekar på är “interoperabilitet och sömlöst samarbete”.

– Våra medlemmar har kunder över hela världen. Vi måste vara en del av en gemensam lösning som kan ge både affärs- och miljöfördelar. Svenskt Trä håller nu på att uppdatera sin Produktkatalog, www.traprodukter.se för att använda produktdatamallar från datalexikonet, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på Svenskt Trä i ett pressmeddelande.

– Digitala produktdata som innehåller viktig information som tekniska egenskaper samt klimat- och miljöegenskaper som är avgörande för att tillgodose marknadens informationsbehov.

Johan Fröbel, chef teknik och handel på Svenskt Trä

Define används redan på europeisk nivå av CEI-Bois (europeiska branschorganisationen för trämekanisk industri). CEI-Bois har publicerat innehåll i datalexikonet och utvecklat datamallar baserade på europeiska standarder för träprodukter.

En datamall är en vanlig datastruktur som beskriver egenskaper, fysiska egenskaper och prestanda för ett byggnadsobjekt på ett sätt som kan spåras till en informationskälla.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMVERKAN

Hela syftet med att publicera europeiskt innehåll i ordlistan är att branschorganisationer på nationell nivå ska kunna nyttja innehållet och publicera nytt innehåll, som är nödvändigt på nationell nivå. I slutändan säkerställer detta en gränsöverskridande samverkan.

– För att säkerställa samverkan mellan marknader är det nödvändigt att upprätta en länk mellan CEI-Bois och Svenskt Trä. Vi förvaltar den svenska sågverksnäringens intressen och det är till allas fördel att vi talar samma digitala språk. Det kan ge stora fördelar för verksamhetens effektivitet, säger Johan Fröbel.

LÖSER UTMANINGAR

Svenskt Trä menar att denna branschsatsning syftar till att samla aktörer i olika arbetsgrupper för att lösa utmaningar relaterade till digitalt samarbete. Målet är att skapa ett gemensamt digitalt språk för att “uppfylla europeiska och nationella regel- och marknadsmässiga krav”.

– Genom att använda Define kan varuproducenter förvandla data till en konkurrensfördel. Genom att leverera standardiserade data av hög kvalitet till kunderna kan de använda den i vilket system eller BIM-verktyg som helst. Det kan också hjälpa till att automatisera tidskrävande uppgifter, som datainmatning, konvertering till olika format, spårning och överföring av data, säger vd Lars Chr. Fredenlund på Cobuilder.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER