Den svenska modellens baksida

”Teckna hängavtal med Elektrikerna, annars kommer det elektriska arbetet på Hisingsbron, bussdepån Ljungarum i Jönköping och Öresundsbron att stängas ned”. Det var det ultimatum som Thomas Katby gavs av Svenska Elektrikerförbundet – trots att hans företag redan hade kollektivavtal.
Den svenska modellens baksida

Att fackföreningar inte drar sig att för att ta i med hårdhandskarna för att få igenom sina krav vittnar flera fall som vi tagit upp här i Juristen tidigare. Minns ni byggföretaget HGS Linköping till exempel, som tvingades i konkurs som direkt följd av den blockad som iscensattes efter att de vägrat att betala Byggnads omdebatterade granskningsavgifter – avgifter som senare skulle visa sig vara olagliga.

Ett återkommande tema för de fall vi granskat har också varit fackföreningarnas konsekventa ovilja att förhandla med företagare. ”Our way or the highway” är vad företagarna beskriver, där det senare alternativet inte sällan är likställt med succesivt eskalerande stridsåtgärder.

FRÅN FACEBOOK TILL RIKSDAG

Till vårt aktuella fall då, och där börjar vi som brukligt är med en kort bakgrund. Thomas Katby driver sedan 2014 Hometec Security Gbg, ett lokalt franschise-företag under Verisure/ Securitas Direct med ett 30-tal anställda som säljer och installerar uppkopplade hemlarm och smarta hem-lösningar. Under våren 2020 hör Svenska Elektrikerförbundet (SEF) av sig och säger att Thomas är tvungen att teckna ett hängavtal med fackförbundet Elektrikerna.

Saken är bara att Thomas företag redan har ett kollektivavtal med Unionen, ett avtal som enligt både Säkerhetsföretagen, tjänstesektorns arbetsgivarorganisation Almega, Hometec Securitys franchisegivare Verisure och Unionen själva hävdar är korrekt. SEF står på sig. ”Enligt den svenska modellen har vi rätt att teckna kollektivavtal med Hometec Securitys sett till den verksamhet de utför”, hävdar de, och visar inget intresse att förhandla, vare sig med Thomas eller Unionen. Deras svar är istället stridsåtgärder.

En kampanj inleds mot Hometec Security såväl i traditionella medier som på sociala medier där SEF hävdar att företaget saknar kollektivavtal och att Thomas dessutom hotat sina anställda för att se till att de inte går med i Elektrikerna.

”På Hometec Security har alla elektriker gått ut i strejk” rapporterar till exempel Dalademokraten (felaktigt). Andra fackförbund som Kommunal, Handels och IF Metall övertalas att hänga på drevet som till slut når ändå upp till riksdagen där ledamoten Roza Gücklü Hedin (S) offentligt sällar sig till SEF-sidan.

Parallellt med den mediala kampanjen ökar SEF trycket genom att stationera ut vakter utanför Hometec Securitys lokaler. SEF kontaktar även Thomas anställda, antingen via telefon eller direkt i anslutning till arbetsplatsen. Inom kort får Thomas flera samtal från oroliga medarbetare som undrar om det stämmer att de inte har pension och försäkringar.

– De skulle varsla om blockad, och underströk att vi riskerade att stå utan både jobb och lön om vi inte gick över till deras fackförbund, säger till exempel en av Hometec Securitys säkerhetsexperter till nyhetsportalen Arbetsmarknadsnytt.  

I samma reportage vittnar dock flera av Thomas anställda om att stämningen på företaget är god, och att det inte förekommit några hot eller strejker. För att en gång för alla reda ut begreppen kallar Thomas in sina anställda, förklarar situationen och går tillsammans med Unionen och Säkerhetsföretagen igenom Hometec Securitys befintliga kollektivavtal. Detta möte tolkar SEF som en kränkning av föreningsrätten enligt MBL.

ULTIMATUM

När sommaren passerat och Thomas ännu inte böjt sig för kraven eskalerar SEF stridsåtgärderna till sympativarsel. Thomas ges ett ultimatum: Skriv under hängavtalet eller så stänger vi ned det elektriska arbetet, först vid anslutning av larmanläggning som tillhandahålls av Verisure 23/9, sedan på Hisingsbron och bussdepån Ljungarum i Jönköping 25/9 och därefter på Öresundsbron 30/9.

Till saken hör att det första varslet skulle visa sig verkningslöst, eftersom inga elektriska arbeten utförs på Verisures larmanläggningar. Sent den 23 september väljer Thomas i samråd med Unionen, Almega, Säkerhetsföretagen och Verisure att skriva under hängavtalet.

– Sakfrågan har aldrig varit huruvida vi har kollektivavtal eller inte, utan tillhörigheten i kollektivavtalet, säger Thomas Katby till DMH. Ska vi gå under Unionen eller SEF? Vi har helt enkelt gått på det avtal som alla inblandade parter sagt att vi ska ha sett till vårt verksamhetsområde, medan SEF anser att det vi gör ska ses som ett installationsjobb för elektriker. Att vi sedan hamnat där vi hamnat beror på att SEF konsekvent nekat till att ha en dialog med Unionen, och istället bara eskalerat sina stridsåtgärder.

Till vilken grad är då Hometec Securitys anställda ”elektriker”? kan man fråga sig. Och hur stor är egentligen den ”installationsmässiga” delen i verksamheten?

– Har du någon gång satt i en mobilladdare i väggen? Har du kopplat upp en högtalare mot en app? Ja, då är du ”elektriker” enligt SEF, säger Thomas. Det är på den nivån. Under alla år som jag hållit på med det här skulle jag säga att 75–80 procent av arbetstiden har ägnats åt försäljning.

ARBETSDOMSTOLEN NÄSTA?

Att Hometec Security numera har hängavtal med SEF ska dock inte tolkas som att parterna är överens, menar Thomas, eller att sista ordet är sagt.

– Att vi skrev på var egentligen bara för att undvika att andra företag skulle bli drabbade. Eftersom vi inte anser att avtalet är tillämpbart på vår verksamhet så kommer vi inte att följa det. Då får SEF gå vidare till Arbetsdomstolen. Där borde det här ärendet ha gjorts upp från början, om de nu vägrar att förhandla med Unionen.

Vad kommer det här att innebära för de av dina branschkollegor som idag sitter med samma kollektivavtal som ni hade tidigare?

– Jag kan ju bara titta på vår verksamhet och vad den innefattar, men det är väl inte orimligt att SEF med vind i seglen även går på andra aktörer. Ytterst är det väl också en strid om marknadsandelar inom facklig verksamhet, där SEF försöker muta in ett område på en expansiv marknad som enligt min uppfattning inte har någonting med elinstallationer att göra. Hur ser du på framtiden idag?

– Nu kan ju SEF gå ut och säga att de ”vann”, och samtidigt visa för andra företag att ”Skriver du inte på så går vi hur långt som helst”. Det är ett ganska hotfullt sätt att bedriva modern svensk arbetsmarknadspolitik. De här stridsåtgärderna är rena maffiametoderna, och det är samtidigt ett tillvägagångssätt som är helt sanktionerat av den svenska modellen. Mitt förtroende för SEF är helt utraderat.

”HÖGST OANSVARIGT”

Om Hometec Security kommer att få sin sak prövad i arbetsdomstolen återstår i skrivande stund att se. Tydligt är dock att betydligt fler än Thomas Katby anser att SEF:s hantering av ärendet lämnat mycket att önska. – Vår inställning är att uppgifterna som Hometec Securitys anställda utförde är att betrakta som tjänstemannatjänster och ville därför reda ut frågan, men SEF ansåg att det inte behövdes. De borde ha diskuterat igenom gränsdragningsfrågan ordentligt med Unionen innan de utlöste en konflikt, säger Jimmi Hall, central ombudsman på Unionen till nyhetsportalen Arbetsmarknadsnytt.  

– Det är förvisso skönt att vi inte får någon utbruten konflikt på de aktuella projekten i Göteborg och Jönköping, men vi tycker att SEF:s konfliktvarsel har varit högst oansvarigt och skadar förtroendet för branschen, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER REPORTAGE

VISA FLER