Checklista för arbetsgivare i pandemitider

Checklista för arbetsgivare i pandemitider

CHECKLISTA FÖR ARBETSGIVARE
En vanligt förekommande sägning i debatten om Corona-virusets inverkan på företags verksamheter är hur situationen förändrats/försämrats ”över natten” eller ”från en dag till en annan” – vilket många gånger också är sant. Som arbetsgivare är du hur som helst ställd inför ett stort antal frågeställningar som alla behöver snabba svar. Det här är några riktlinjer för att hjälpa dig på vägen.
Övergripande struktur: Kreativt kaos kan du kosta på dig på semestern. Nu är det stabsläge som gäller, vilket betyder att du behöver en handlingsplan för olika scenarion inklusive tydliga riktlinjer för hur frågor som till exempel sjukfrånvaro, varslingar, intern/extern kommunikation och resor ska fungera. Vad händer till exempel om någon på företaget blir smittad, eller bara vägrar att komma till jobbet?
Riskbedömning: Som arbetsgivare är du ansvarig för dina arbetstagares hälsa, vilket i Corona-tider betyder att du kontinuerligt behöver göra riskbedömningar. Hur ser kontakten med kunder och andra anställda ut? Behövs extra städning? Ska kompletterande skyddsutrustning köpas in?
Ersättningsformer: Med en rad statliga stödåtgärder redan på plats och fler förslag på väg in är det av yttersta vikt att ha koll på vilken typ av ersättning som är aktuell för dina arbetstagare, samt hur och när den betalas ut.
Kortidsarbete: Som arbetsgivaren måste du kunna visa på ”ekonomiska svårigheter som är tillfälliga och allvarliga och som har orsakats av förhållanden utanför arbetsgivarens kontroll” för att kunna permittera dina anställda på 20, 40 eller 60 procent. Som arbetsgivare måste du också ha använt dig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader innan du kan ta del av korttidsarbetet.
Kollektivavtal: Visste du att kollektivavtal inte bara kan skilja sig åt mellan arbetsplatser, utan även från en arbetstagare till en annan på samma arbetsplats? Kollektivavtalet kan påverka till exempel ditt ansvar att betala ut på sjuklöner, eller en arbetstagares möjlighet till smittbärarpenning.
Bli paragrafryttare: Se över exakt vad som står i dina avtal och vilka försäkringar som gäller vid olika scenarion. Vad händer till exempel om en kund åberopar force majeure när en försenas leverans kostar dig skjortan?

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER