Cementas tillstånd har vunnit laga kraft

Cementas tillstånd har vunnit laga kraft

Cementas tillstånd att få bryta kalksten i Slite i ytterligare fyra år har nu vunnit laga kraft. Ingen remissinstans eller sakägare har överklagat domen som mark- och miljödomstolen meddelade den 13 december 2022.

Beskedet tryggar därmed cementförsörjningen på kort sikt i Sverige. Cementa arbetar även sedan sommaren 2021 med en ansökan om ett betydligt längre täktstillstånd, som är tänkt att gälla i runt 30 år. Denna ansökan kommer, enligt Cementa, att lämnas in under året.

Beskedet att Cementas tillstånd har vunnit laga kraft välkomnas av bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

– Råvaruförsörjningen är en del av Sveriges nationella beredskap, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen till organisationens hemsida.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.