BYN och TYA uppdaterar överenskommelse – arbetsmarknaden ökar för maskinförare

BYN och TYA uppdaterar överenskommelse – arbetsmarknaden ökar för maskinförare

Parterna i yrkesnämnderna BYN och TYA har uppdaterat tidigare överenskommelse om att erkänna varandras respektive grundutbildningar till förare av mobila maskiner. Det meddelar bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen i ett pressmeddelande.

Yrkesnämnderna BYN (bygg- och anläggning) och TYA (transportbranschen) har uppdaterat en tidigare överenskommelse om att erkänna varandras respektive grundutbildningar till förare av mobila maskiner. 

Med den nyuppdaterade överenskommelsen är det möjligt för en maskinförare att ta anställning inom alla branscher som omfattas av avtalet. Och det oavsett vilken utbildningsväg man tidigare valt. Arbetsgivare som rekryterar medarbetare, som genomgått en av parterna godkänd utbildning, kan därmed vara säker på att de genomgått en likvärdig utbildning av kvalitetssäkrade utbildare och har validerade yrkeskunskaper.

KONSTRUKTIVT SAMARBETE

Samarbetet mellan parterna, som har arbetat med avtalet, har enligt Byggföretagen ”varit konstruktivt och skett i samförstånd”. Parterna är överens om att de möjligheter som avtalet ger är “mycket värdefulla” för branscherna, särskilt i det läge som branscherna befinner sig i med stor brist på utbildad arbetskraft.

BYN består av Maskinentreprenörerna, Byggföretagen, Seko och Byggnads. TYA består av Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Förbundet Sveriges Hamnar, Almega Tjänsteföretagen, Arbetsgivarföreningen FREMIA, Svenska Transportarbetareförbundet, Ledarna och Unionen.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.