Byggregler i ny sammanställning

Flera ändringar i Boverkets byggregler trädde i kraft den 1 juli. Nu finns en sammanställning av alla bestämmelser – från grundförfattningen till de senaste ändringarna.
Byggregler i ny sammanställning

Det var den 1 juli som ändringarna i Boverkets byggregler, BBR, började gälla.
   Den uppdaterade versionen av byggreglerna heter BBR 23 och innehåller bland annat sådant som berör småbostäder i grupp och brandskydd i förskolor.

Sammanställning av reglerna
Nu finns en så kallad konsoliderad version av bestämmelserna. Det innebär att Boverket gjort en sammanställning av alla byggregler från grundförfattningen och ända fram till den senaste ändringsförfattningen.
   I den tryckta versionen finns även fotnoter samt uppgifter om exempelvis övergångsbestämmelser. Läs mer på Boverket.se 

SKRIVEN AV
Helene Loewinski

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.