Byggnads svar till Alliansen

Byggnads svar till Alliansen

Alliansen presenterade sitt förslag om att lagstifta låglönejobb, något man tror ska ge fler arbetstillfällen. Byggnads menar istället på att förslaget inte är nödvändigt, och att det är något man redan lyckats införa på egen hand. Från och med 1 juli i år har man möjlighet att skaffa sig ett yrke i byggbranschen via så kallade aspirantprogram. Formellt kallas de för ”yrkesintroduktionsanställning” och ”yrkesorienteradpraktik”. Dessa program finns med i avtalen som arbetsgivarna förhandlade fram i våras. Byggnads berättar även att det är viktigt att aspirantprogrammen sker inom ramen för deras kollektivavtal. De ska inte ses som ”snabbspår”, utan istället vara vägen till ett riktigt yrke om aspiranten vill det.

– På så sätt skapas inga A- och B-lag på arbetsmarknaden, berättar Johan Lindholm, förbundsordförande på Byggnads, och fortsätter:

– Politikerna ligger flera steg efter i den här frågan. De ska låta oss som har koll sköta lönebildningen. Det blir bäst för alla så.

Yrkesorienteringspraktiken ger alla som vill chansen att ge sig på byggbranschens olika yrken. Under 6, 9 eller 12 månader får man känna på yrket under handledning från företaget som tar emot praktikanten. Ersättningen motsvarar första gymnasieårets feriepraktikslön – och betalas ut av företaget. Lönen ligger för närvarande på 88 kronor per timme eller 15 312 kronor i månaden.

Yrkesintroduktionsanställningarna liknar det ovannämnda men riktar sig istället till personer som redan besitter viss erfarenhet. Det kan till exempel vara gymnasieelever som ej slutfört sina byggutbildningar, personer som vill byta inriktning inom branschen eller nyanlända som har branschvana. Läs mer hos www.byggnads.se

SKRIVEN AV
John Sempill
Musiker, trummis, racingnörd, skribent och lite annat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.