Byggkostnadsindex ökade med 1,4 procent i juli — största ökningen sedan 1980

Byggkostnadsindex ökade med 1,4 procent i juli — största ökningen sedan 1980

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg på månadsbasis med 1,4 procent i juli jämfört med juni (1,1 procent). På årsbasis steg priserna med hela 14,6 procent — den högsta förändringen i årstakt sedan juni 1980. Det visar ny statistik från SCB.

Enligt SCB är den främsta orsaken till utvecklingen den senaste tolvmånadersperioden högre byggmaterialkostnader. Därtill transporter, drivmedel och elkraft samt byggherrekostnader som har haft stor påverkan.

ÖKADE KOSTNADER FÖR EL

Största kostnadsökningarna bland entreprenörerna kan hänföras till transporter, drivmedel och elkraft (3,3 procents ökning). Något som till hög grad beror på att kostnaderna för elkraft ökade med 10,7 procent jämfört med april 2022.

För byggherrarna ökade, bland annat, räntekostnaderna med 17,8 procent medan övriga kostnader var oförändrade.

Ta del av hela SCB:s sammanställning här.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.