Byggföretagen: Sekretesshindren mellan myndigheter måste luckras upp

Byggföretagen kommenterar regeringens nationella strategi mot organiserad brottslighet
Byggföretagen: Sekretesshindren mellan myndigheter måste luckras upp

Regeringen har presenterat sin nationella strategi mot organiserad brottslighet. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen välkomnar myndigheternas möjligheter att utbyta information med varandra ska förbättras.

Johan Flodin, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen, menar att ”sekretesshindren mellan myndigheter måste luckras upp”.

– Detta har byggbranschens seriösa aktörer efterfrågat länge. Nästa steg för att lättare kontrollera vem som befinner sig på arbetsplatserna är digital överföring av till exempel arbetstillstånd från myndigheter till ID06, bygg- och anläggningsbranschens eget identifikationssystem, säger han i ett pressmeddelande.


Johan Flodin, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har samtidigt fått i uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor.

– På sikt anser Byggföretagen att polisen bör ta över tillståndsgivningen från kommunerna när det kommer till explosiva varor, säger Johan Flodin.

Regeringen slår i skrivelsen fast att den organiserade brottsligheten är ”systemhotande” och att samhällets motståndskraft måste förstärkas i grunden

­- Strategin belyser med all önskvärd tydlighet vikten av att till exempel offentliga beställare följer upp vilka företag som vinner upphandlingar och hur lagar, regler och avtal efterlevs, säger Flodin.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.