Byggföretagen: Dysfunktionella bostadsmarknaden ett generationssvek

Byggföretagen: Dysfunktionella bostadsmarknaden ett generationssvek

Bostadsbristen är efter psykisk ohälsa den största utmaningen i samhället kopplat till unga människor. Det visar en ny undersökning från bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, som bland annat vill se startlån för förstagångsköpare.
– Den dysfunktionella bostadsmarknaden är ett generationssvek, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen.

Opinionsundersökningen, som genomförts av Novus på uppdrag av Byggföretagen, bygger på svar från 1 000 18-29-åringar om hur bristen på bostäder påverkar deras inställning till jobb, studier och familjebildning.

Resultaten från undersökningen visar att 37 procent oroas över sin framtida bostadssituation samt att 39 procent tror att de kommer att bo sämre än vad deras föräldrar gjorde vid 30 års ålder.

Mer än hälften, 54 procent, tycker att svårigheten att hitta en bostad har påverkat dem i någon utsträckning.

– Bostadsbristen begränsar ungas valmöjligheter och leder till en stukad framtidsoptimism, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen i ett pressmeddelande.


Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen

Undersökningen visar också att en stor majoritet unga föredrar det ägda boendet.

Här svarar 66 procent att de sparar till framtida boende. 20 procent sparar mer än 5 000 kr per månad.

– Unga vill äga. Därför behövs fler reformer som uppmuntrar strävsamhet och sänker trösklarna till den första bostaden. Byggföretagen vill bland annat se startlån för förstagångsköpare och att det skärpta amorteringskravet slopas, säger Anna Broman.

Opinionsundersökningen bygger på 1 009 genomförda intervjuer under mars månad.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.