Bygger betongfabrik med hybridkonstruktion: ”Något vi efterlyser mer av i Sverige”

Bygger betongfabrik med hybridkonstruktion: ”Något vi efterlyser mer av i Sverige”

Tyska elementtillverkaren Brüninghoff valde prefabricerade väggelement i trä tilllverkade av Kerto LVL när man byggde sin nya betongfabrik. Nu vill Metsä Wood se liknande projekt i Sverige för att minska byggsektorns påverkan på klimatet.
– I Sverige används framför allt stål och betong när nya fabriker och lagerbyggnader byggs. Brüninghoff-caset visar att det finns många fördelar med hybridkonstruktioner, säger Håkan Arnebrant, Business Development Manager på Metsä Wood Sverige.

Brüninghoffs nya betongfabrik i Hedien, Tyskland, har en sammanlagd yta på cirka 17 000 kvadratmeter. Hållbarhet var vid planerings- och projekteringsfasen en viktig detalj och till byggnaden valdes därför en hybridkonstruktionsstomme, som kombinerar betong med trä i form av Kerto LVL.

– Genom denna konstruktion framtvingar vi en förändring mot konstruktioner som stödjer cirkulär ekonomi. Förändring behövs, eftersom byggsektorn är ansvarig för att förbruka enorma mängder resurser. Det handlar om att optimera byggmetoder, utveckla koncept med låga utsläpp och att i större utsträckning stödja återvinningslösningar, säger Frank Steffens, verkställande direktör på Brüninghoff i ett pressmeddelande.

De prefabricerade, externa och icke-bärande väggelementen av Kerto LVL är tillverkade på Brüningshoffs element fabrik. Väggelement, som sedan monterats ihop med en lastbärande betongstomme, vilket tillsammans bildar själva hybridkonstruktionen.

HÅLLBAR RIKTNING

Den nya betongelementfabriken styr produktionen i en hållbar riktning, men utvecklar samtidigt ett hållbart byggkoncept.

– Brüninghoff-koncernen tillverkar träelement och vi vill använda materialeffektiva träprodukter som laminerat fanerträ i så stor utsträckning som möjligt. Därför väljer vi noggrant partner som passar vår strategi för hållbar utveckling och som är pålitliga. I det här projektet valde vi väggelement av Kerto LVL från Metsä Wood till vår nya betongelementfabrik, förklarar André Leipold, teknisk chef på Brüninghoff Holz GmbH & Co. KG.

Metsä Woods Kerto LVL L-skivor samt Kerto LVL T-reglar har nyttjats för de prefabricerade icke-bärande väggelementen i Brüningshoffs nya betongfabrik. Ett material väl lämpat för industriell tillverkning av element, och Kerto LVL kräver också mindre volymer trä i jämförelse med andra trämaterial. Utöver detta är styrkan i relationen till vikten utmärkt och byggtiderna blir inte lika utdragna.


Hållbara väggelement. Metsä Woods Kerto LVL L-skivor samt Kerto LVL T-reglar har nyttjats för de prefabricerade icke-bärande väggelementen i Brüningshoffs nya betongfabrik.

– I Sverige används framför allt stål och betong när nya fabriker och lagerbyggnader byggs. Brüninghoff-caset visar att det finns många fördelar med hybridkonstruktioner, inte minst för klimatet och det är något vi efterlyser mer av i Sverige. Den mängd Kerto LVL som använts i detta projekt lagrar kol som motsvarar totalt 165,8 ton koldioxidekvivalenter. Det betyder att trä är mycket hållbart jämfört med exempelvis stål och betong, säger Håkan Arnebrant, Business Development Manager på Metsä Wood Sverige, i ett pressmeddelande.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.