Byggcheferna: Säkerhetsarbetet har stagnerat

Byggcheferna: Säkerhetsarbetet har stagnerat

Byggsektorn fortsätter ligga i täten när det kommer till arbetsplatsolyckor med dödlig utgång och det förebyggande säkerhetsarbetet är inte tillräckligt bra. Det visar en ny Novus-undersökning bland drygt 2 000 chefer i samhällsbyggnadssektorn på uppdrag av branschorganisationen Byggcheferna.
– Vi har inte lyckats bryta den trend som innebär att nära en person dör i arbetet varje månad i vår sektor. Det innebär att vi inte är på väg att nå den nollvision som sektorn satt upp, säger Jeanet Corvinius, ordförande i branschföreningen Byggcheferna.

I undersökningen har Novus kartlagt hur arbetsmiljöarbetet med fokus på säkerhet har utvecklats sedan samma frågor ställdes 2019 respektive 2020.

Och resultaten lämnar en hel del i övrigt att önska.

Bland annat svarade drygt var femte chef, 23 procent, att denne anser sig vara tvingad att tänja på arbetsmiljöregler för att få arbetet att fungera. Bland unga chefer var siffran högre, 35 procent.

I undersökningen framgår också att riskanalyser alltjämt inte är en självklarhet. Var femte chef, 20 procent, uppger att det sällan, aldrig eller bara ibland görs riskanalyser. 

FÄRRE DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Vidare visar resultaten att det delas ut färre varningar, avstängningar och andra disciplinära åtgärder när någon brutit mot säkerhetsreglerna jämfört med två år sedan.

– Jag tror att vi måste ställa oss frågan: Har vi chefer rimliga förutsättningar att arbeta för att nå nollvisionen? Klarar vi att ta det ansvar som krävs för att alla, precis alla, ska komma hem hela och oskadda efter jobbet varje dag? Eller finns det faktiskt ett systemfel i hur vi arbetar med säkerhet i dag, som gör att vi inte kommer någon vart i praktiken? säger Jeanet Corvinius i ett pressmeddelande.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER