“Brister i upphandling ett bekymmer”

Företagare i byggbranschen ser brister i kommuners upphandlingar
“Brister i upphandling ett bekymmer”

Byggbranschen ger det lokala företagsklimatet i kommunen 2023 genomsnittsbetyget 3,3 på en sexgradig skala. Det visar en ny undersökning genomförd på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
– Byggbranschen förväntar sig mer av kommunerna i upphandlingsförfaranden och i dialogen med beslutsfattare, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

I undersökningen uppger 35 procent av företagarna inom byggbranschen att kommunens upphandling är bristfällig. Blott 15 procent menar att upphandlingen fungerar bra eller mycket bra.

– Brister i upphandling är ett bekymmer som byggbranschen tvingas leva med år efter år. Vi vet till exempel att drygt hälften av Byggföretagens medlemmar deltar i offentliga upphandlingar. Andelen skulle vara betydligt högre med mindre fokus på lägsta pris och ökad förutsebarhet avseende kravställning och uppföljning, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen i ett pressmeddelande.

LOKALA UTBILDNINGAR POSITIVT

Däremot är byggbranschen mer positivt inställt till de lokala utbildningarna och hur dessa matchar kompetensbehovet. Tre av tio svarar ja på frågan om rätt matchning i undersökningen, vilket är bättre än genomsnittet (24 procent).

– Behovet av fler bostäder och infrastruktur växer i takt med befolkningen. Stärkt samarbete mellan bransch och utbildningsväsende säkerställer att utbildningarna leder till kompetensen som efterfrågas. Därför är viktigt med det långsiktiga perspektivet, inte minst när konjunkturen är bister, säger Rasmusson.


Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

Totalt svarade 6 599 företag i byggbranschen på Svenskt Näringslivs enkät.

Byggbranschens mest prioriterade åtgärder för ett bättre lokalt företagsklimat är enklare upphandlingar, kortare handläggningstider och mer byggbar mark för verksamheter. Lägg därtill bättre dialog mellan kommunen och företagen samt minskad brottslighet, och ökad trygghet.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.