”Branschskoleförsöket har betytt mycket för plåtbranschen”

”Branschskoleförsöket har betytt mycket för plåtbranschen”

Den 15 december arrangerade riksdagsledamöterna Caroline Helmersson Olsson (S) och Josefin Malmqvist (M), tillsammans med Plåt & Ventbyrån, ett riksdagsseminarium. Fokus för seminariet var det så kallade branschskoleförsöket — som förväntas avslutas i juni 2023. Detta trots att det finns ett stort behov av nya plåtslagare på arbetsmarknaden.
– Att avsluta försöket utan att utveckla nya stödsystem eller länka till redan existerande är att hota branschskolornas existens, säger Niklas Angelöf, utbildningsrådgivare för Plåt & Ventbyrån.

Plåt & Ventbyråns Branschskola är en av tio skolor som blivit utvald att delta i Skolverkets försöksverksamhet med branschskolor.

Branschskoleförsöket har varit framgångsrikt för plåtbranschen där det finns ett skriande behov av nya plåtslagare. De närmsta tre åren beräknas 2 000 nya plåtslagare anställas, men prognosen visar att endast hälften kommer ut på arbetsmarknaden inom tre år.

Och nu ser det också ut som att branschförsöket, som fortlöpt sedan 2018, avslutas i juni 2023.

– Att avsluta försöket utan att utveckla nya stödsystem eller länka till redan existerande är att hota branschskolornas existens. Branschskoleförsöket har betytt mycket för plåtbranschen, säger Niklas Angelöf, utbildningsrådgivare för Plåt & Ventbyrån i ett pressmeddelande och fortsätter:

– En stor vinst har varit att attityden från huvudmännen har förändrats och de är mer villiga att erbjuda inriktningen plåtslageri på Bygg- och anläggningsprogrammet. Något som har resulterat i att vår egen branschskola under försöket utbildat cirka 200 elever, ett viktigt tillskott till branschens kompetensförsörjning.

BEGRÄNSADE UTBILDNINGSMÖJLIGHETER

Trots det påtagliga behovet av nya plåtslagare är det idag alltför begränsat med utbildningsmöjligheterna inom yrket.

Utbildningen upplevs inte sällan för dyr för den enskilda kommunen, vilket har medfört att över hundra skolor inte aktivt erbjuder inriktningen på bygg- och anläggningsprogrammet. Inte i egen regi eller i någon form av samarbete med branschskolan.

– Plåt & Ventbyrån har alltid arbetat aktivt med att få fler unga att utbilda sig till plåtslagare genom att visa hur spännande, bra och långsiktigt tryggt plåtslagaryrket är. Vi ser att insatserna gör skillnad, men de räcker inte då alldeles för få skolor med bygg- och anläggningsprogrammet ger eleverna möjlighet att prova på yrket, säger Annika Waernström, vd för Plåt & Ventbyrån.

”POLITISKA BESLUT”

Waernström ser en lösning på hur problemen ska tacklas.

– Här behövs politiska beslut så det blir mer självklart för de skolor som idag inte erbjuder plåtslageri att skicka elever till vår branschskola i Katrineholm.

Plåt & Ventbyrån är plåtslageri- och ventilationsbranschens egen organisation för utbildning och rekrytering. Organisationen ägs gemensamt av Plåt & Ventföretagen och Byggnads.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER