Bransch- regler för våtrum revideras

Organisationerna GVK, BKR och Säker Vatten utökar sitt samarbete. De har påbörjat en gemensam revidering av sina branschregler, som ska börja gälla från 1 januari 2021.
Bransch- regler för våtrum revideras

När ett våtrum ska byggas är det viktigt att höga krav ställs på konstruktionens täthet, eftersom cirka 60 procent av hushållets vatten förbrukas i detta rum. För att resultatet ska bli bra krävs en samordning mellan olika funktioner eftersom flera yrkesgrupper är involverade i byggnationen.

Organisationerna GVK (AB Svensk Våtrumskontroll), BKR (Byggkeramikrådet) och Säker Vatten arbetar allihop för att minska vattenskadorna genom branschregler och utbildning av golvläggare, plattsättare och VVS-montörer.

Säkerställa att kraven är förenliga

Tanken med det utökade samarbetet är att organisationerna ska säkerställa att tekniska krav är tydligt förenliga med varandra. Störande moment i byggproduktionen ska arbetas bort och regelbördan för företagen ska minskas.

Målet är att kunden ska få ett hälsosamt och tryggt boende. Samordning är dessutom en viktig del av arbetsmiljöarbetet, så att den enes arbete inte blir den andres arbetsmiljöproblem.

 

Text: Louise Rosén, Svensk Byggtjänst.

SKRIVEN AV
Svensk Byggtjänst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.