Brandskyddsföreningen släpper nytt ramverk för brandfarliga heta arbeten

Brandskyddsföreningen släpper nytt ramverk för brandfarliga heta arbeten

Brandskyddsföreningen släpper ett nytt ramverk för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. 

Branschens aktörer har gått samman för att bevara en hög kvalitet i behörighetutbildningen samt i säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Därmed skapas ett enhetligt ramverk, som kan accepteras och antas av hela marknaden.

Ramverket träder i kraft från och med årsskiftet 2023 och kan då tillämpas av marknadens aktörer.

– Målet har varit en fortsatt hög brandsäkerhet i fokus, och detta når vi bäst genom ett gemensamt ramverk med normer och regler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, som kan antas och accepteras av samtliga parter, säger Mats Björs, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

FYRA NORMER

Det nya ramverket för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats består av fyra olika normer och regler som tillsammans bildar en helhet. Det centrala regelverket utgörs av ”SBF 506 Säkerhetsregler” som ställer krav på vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas innan heta arbeten påbörjas.

Säkerhetsreglerna innehåller numera också kommentarer. Detta för att förtydliga och, i vissa fall, ge vägledning om lämplig nivå som kan följas. 

* Du kan läsa mer om Brandskyddsföreningens nya ramverk här där du även kan ladda ned samtliga normer och regler.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.