Boverket: Ändrat datum för nya byggregler

Flyttas fram ett halvår
Boverket: Ändrat datum för nya byggregler

Boverket flyttar fram datumet för när de nya byggreglerna ska börja gälla. De var tänkta att börja gälla den 1 januari 2025 men har nu flyttats fram ett halvår. Anledningen är att Boverket vill ge samhällsbyggnadssektorn och kommunernas byggnadsnämnder mer tid att förbereda sig. De nya reglerna ska i stället börja gälla den 1 juli 2025.

– Vi har fått till oss att det finns en oro för att branschen och offentliga aktörer inte ska hinna förbereda sig inför att de nya byggreglerna börjar gälla. Vi har därför beslutat att flytta fram datumet för ikraftträdandet så att övergången från det gamla till det nya sker på ett bra sätt, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket i ett pressmeddelande.

Boverkets nya byggregler kan alltså börja tillämpas först den 1 juli 2025. Därefter blir det en övergångsperiod på ett år, fram till och med den 30 juni 2026. Under det året får byggherren välja att antingen använda de gamla eller de nya byggreglerna.


De nya byggreglerna börjar gälla den 1 juli 2025. Foto: Andreas Blomlöf.

För att ge aktörerna möjlighet att förbereda sig kommer de nya reglerna att beslutas och göras tillgängliga som planerat innan årsskiftet 2024/2025. Då finns även vägledning på plats som ska hjälpa aktörerna att förstå och använda reglerna. I början av 2025 kommer det även finnas en webbutbildning som övergripande beskriver tillämpningen av reglerna. Planen är sedan att den ska kompletteras med en serie fördjupningar inom de olika föreskriftsområdena.

– Med både vägledning och webbutbildning på plats ett halvår innan reglerna börjar gälla hoppas vi att de som ska tillämpa och bedöma utifrån de nya reglerna får god tid på sig att förbereda sig, säger Jonas Edahl, projektledare för Boverkets arbete med att ta fram nya byggregler.

Läs mer om Boverkets arbete med att ta fram nya byggregler på Boverkets webbplats.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.