BOA släpper hållbarhetsrapport

BOA släpper hållbarhetsrapport

Svenska familjeföretaget Bo Andrén AB (BOA), som levererar byggskivor till svenska byggindustrin, har släppt sin hållbarhetsrapport för 2021. 

I rapporten skriver BOA att man under 2021 genomförde ett pilotprojekt tillsammans med företagets sjövägstransport CMA CGM, vilket innebar en satsning på grönare bränslen. BOA:s transporter skedde under förra året med biobränslen och naturgas och man uppger att de egna utsläppen av växthusgaser minskade med knappa 33 procent. 

En del av transporterna har även klimatkompenserats. Under 2021 har BOA:s investering gått till utvecklandet av en vindkraftspark. Anläggningen kommer enligt BOA kunna generera 150 MW förnyelsebar energi.

BOA konstaterar samtidigt att man har mycket arbete kvar när det kommer till mer miljövänliga transporter och 2022 ligger ytterligare planerade investeringar för att begränsa klimatavtrycket ytterligare.

* Ta del av hela hållbarhetsrapporten här.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER