https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Bevisbördan ligger på dig

Om kunden avbeställer ett uppdrag den gett dig är du skyldig att anstränga dig för att begränsa dina egna förluster, och du bör kunna belägga alla utgifter du begär ersättning för
experten 872x500

Målerifirman i detta ärende var tvungen att kunna belägga förluster eller kostnader i samband med att kunden avbokade måleriarbetet. Som vi sagt tidigare – skriv avtal och dokumentera allt!

Många privatkunder i byggbranschen har liten eller ingen kunskap om den eller de tjänster som de beställer av en entreprenör. De har med andra ord ofta bara vaga kunskaper om vilka moment tjänsten omfattar och i vilket härad kostnaden kan väntas befinna sig i.

Ovanstående är en bidragande orsak till att privatkunder då och då avbokar jobb de beställt av entreprenören. Kunden upptäcker till exempel att jobbet blir mycket dyrare än den räknat med och bestämmer sig helt enkelt för att skjuta upp åtgärden. Eller så kanske kunden avbeställer för att istället försöka hitta en entreprenör som gör jobbet till en lägre kostnad.

Om du som entreprenör i ett sådant läge vill ha betalt av kunden för de förluster eller kostnader du får till följd av dennes avbeställning så bör du kunna belägga varenda liten utgift eller utebliven intäkt som du fått till följd av avbeställningen. Det visar en tvist som hamnade hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för några år sedan.

En villaägare (som vi här kallar JE) skickade i september 2009 en förfrågan till en målerifirma om målning av ytterfasaden på hans hus. I november återkommer firman med en offert på 55 875 kronor (momsen inkluderad) varav 47 250 kronor avsåg arbete och 8 625 avsåg materialkostnader.

JE var en av ett 20-tal småhusägare i en samfällighet som målerifirman vid tillfället hade kontakt med och utförde måleriarbeten åt.

JE skrev på offerten och firman satte igång måleriarbetena.

En bit in i måleriarbetena (juli 2010) höjde målerifirman kostnaden med motsvarande 15,1 procent över offererat pris med hänvisning till att kunden begärt en annan färg än förväntat och att det tillkommit arbeten utöver det man tidigare kommit överens om.

Målerifirman menar i sitt svar till ARN att JE först både muntligen och i ett sms till firman accepterade det höjda priset, och man hävdar att grundorsaken till det höjda priset är att JE frångått det ursprungliga avtalet genom att begära tilläggsarbeten.

ARN:s ledamöter gick på anmälarens (JE) linje och rekommenderade målerifirman att dra tillbaka sitt krav på ersättning från JE för kostnader i samband med hans avbeställning av måleriarbeten på 13 350 kronor.

ARN:s motivering till sitt beslut var att man ansåg att målerifirman dels inte ”styrkt den kostnad för målerifärg och personal som åsamkats bolaget till följd av avbeställningen” samt att bolaget inte har bevisat att det har försökt begränsa skadan till följd av avbeställningen.

JE och hans sambo upplevde också att målerifirman förväntade sig att de skulle agera samordnande kontakt mellan dem och grannarna och målerifirman. Karakteristiskt för båda parters inlagor i ärendet är att båda haft olika bilder av och förväntningar på hur kommunikationen dem emellan skedde och borde ha fungerat.

Detta ARN-ärende visar hur viktigt det är att vara tydlig gentemot kunden och att tydligt och skriftligt (eller digitalt) dokumentera precis allt arbete man gör, alla överenskommelser man gör med kunden och all korrespondens man har med kunden.

Målerifirman upplever att deras privatkund – JE – först ger sitt muntliga medgivande till prisändringarna på grund av tilläggsarbetena och ändringarna, för att sedan skriftligt (genom sin anmälan till ARN) avfärda det nya priset. Om firman omedelbart sett till att få kundens medgivande till prisändringen skriftligt så hade det sannolikt aldrig funnits förutsättningar för att oenigheten kunnat bli ett ärende i ARN.

Man kan aldrig vara för tydlig, är en bra grundregel. Dokumentera allt och lite till är en annan bra grundregel.

SKRIVEN AV
Pierre Kjellin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.