Beslut om personalliggare

Riksdagen har beslutat att personalliggare ska finnas på nästan alla byggarbetsplatser i Sverige från och med den 1 januari 2016.
Beslut om personalliggare

Riksdagen har beslutat att personalliggare ska finnas på nästan alla byggarbetsplatser i Sverige från och med den 1 januari 2016.

Fack och arbetsgivare inom byggbranschen har länge krävt att ett system med personalliggare ska införas för att motverka svartarbete och förbättra konkurrensen. Riksdagen har även sett kravet på personalliggare så angeläget att de i ett beslut i våras krävde att regeringen skulle ha ett förslag färdigt för beslut före utgången av 2014. Alliansregeringen tog fram ett förslag före sommaren som i höstas överlämnades till riksdagen av den nya regeringen, och som nu godkänts.

Införs i skatteförfarandelagen

De nya bestämmelserna, som införs i skatteförfarandelagen (2011:1244), innebär i korthet att de som bedriver byggverksamhet ska:

  • anmäla till Skatteverket när de påbörjar byggverksamhet
  • föra elektroniska personalliggare.

Skatteverket får dessutom möjlighet att göra oannonserade besök på byggarbetsplatser för att kontrollera personalliggaren.

Branschen välkomnar beslutet

Riksdagens beslut får ett positivt mottagande i branschen. I ett pressmeddelande säger Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan:

– Personalliggare är ett viktigt verktyg för att motverka oseriösa aktörer i branschen.

Björn Hellman, Målaremästarna, säger i ett pressmeddelande:

– Detta är ännu ett positivt och efterlängtat beslut som kraftigt motverkar förekomst av svartarbete inom byggbranschen. Personaliggare är ett oerhört viktigt verktyg för att motverka oseriösa aktörer och skapa sundare konkurrensförhållanden inom branschen. I dag har vi tagit ett stort kliv framåt i kampen mot ekonomisk brottslighet.

Text: Ulf Söderlund

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.