Att jobba dammfritt i byggbranschen borde få vara enkelt

Många företagare i byggbranschen efterfrågar lättförståeliga regler gällande en dammfri arbetsmiljö. Företagare har ofta en god bild av vad som gäller för till exempel fallskydd och buller, men när det gäller dammfritt arbete verkar det som att gällande EU-direktiv kontra Arbetsmiljöverkets föreskrifter gör saken svårtolkad.
Att jobba dammfritt i byggbranschen borde få vara enkelt
Matias_Matsson

Matias Matsson, Pressansvarig, Festool Sverige AB.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om sten-/kvartsdamm i arbetsmiljön, AFS 2015:2, säger att vid arbete med stendamm ska mobil dammsugare med filter av klass HEPA 13 användas. HEPA 13-filter garanterar att 99,95 % av de farliga dammpartiklar som passerar filtret filtreras bort. Detta låter naturligtvis positivt eftersom stendamm har dokumenterat negativa konsekvenser och på lång sikt kan leda till KOL, silikos, allergier eller cancer.

Hushållsdammsugare på bygget
Föreskriften är utan tvekan värdefull men fokuserar endast på dammsugarens filter och beaktar inte om hela dammsugaren är tätad och inte heller att den ska göra användaren uppmärksam på för lågt sug, till exempel stopp i slangen, full påse eller igensatt filter. Följderna kan bli att farliga dammpartiklar, trots ett förnämligt filter, sipprar ut eller rentav inte ens sugs upp där det uppstår. Rent krasst skulle man kunna sätta i ett HEPA 13-filter i sin hushållsdammsugare och sedan använda den på byggarbetsplatsen, vilket i praktiken inte känns särskilt lämpligt.

EU föregångare
Redan för flera år sedan kom den europeiska normen EN 60335 som delar in damm & dammsugare i klasserna L (Low risk), M (Medium) och H (High). Denna norm följs av de flesta EU-länder och normen säger att vid arbete med bland annat sten- och trädamm ska M-klassad dammsugare användas. M-klassning innebär att hela dammsugaren är tätad och att hela dammsugaren garanterar minst 99,9 % filtrering. M-klassning innebär inte minst också att dammsugaren med en ljudsignal gör användaren uppmärksam på om suget är för lågt, till exempel vid stopp i slangen. På detta sätt garanteras att dammet alltid sugs upp och hamnar i dammsugarpåsen istället för i användarens lungor.

M-klassad dammsugare bäst över tid
För hantverkaren, som potentiellt exponeras för farligt damm under flera timmar varje dag, är en dammfri arbetsmiljö över tid det som har betydelse för hur lungorna påverkas. Genom att jobba med en M-klassad dammsugare som i realtid säkerställer rätt sugkraft är du säker på att du får den bästa lösningen just över tid. Till sist är det även värt att poängtera att AFS 2015:2 inte lever upp till kraven gällande dammfri arbetsmiljö i våra grannländer, såsom Danmark. Genom att välja en M-klassad dammsugare säkerställer du alltså en hälsosam arbetsmiljö, samt att du lever upp till de höga krav som ställs inom EU.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.