“Att åtgärda 17 miljoner armaturer på fem år blir en stor utmaning”

“Att åtgärda 17 miljoner armaturer på fem år blir en stor utmaning”

17 miljoner armaturer. Så många armaturer berörs av den nya lagen, som innebär att kvicksilver förbjuds i belysningsprodukter.

Nästa år förbjuds flertalet vanligt förekommande ljuskällor på grund av ett slopat undantag för kvicksilver. Lagen har givet sina stora miljöförtjänster, men betyder också utmaningar för Sveriges fastighetsägare.

Enligt Belysningsbranschen, som är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter, berörs mer än 17 miljoner armaturer under de kommande fem åren.

– Att åtgärda 17 miljoner armaturer på fem år blir en stor utmaning för alla inblandade parter. Ett normalår säljer vi i branschen ungefär 1 miljon armaturer så är inte fastighetsägarna beredda och har inventerat sitt bestånd, kan de få stora problem, säger Mikael Castanius, VD för branschorganisationen Belysningsbranschen i ett pressmeddelande.


Foto: Casper Hedberg. Mikael Castanius, VD för Belysningsbranschen.

Belysningsbranschen menar att det blir en energibesparing på 50 procent om man byter ut gamla belysningsläggningar till LED-lysrör och LED-armaturer. 

En siffra som ökar till upptill 75 procent om man tar med belysningsstyrning.

– Vi talar totalt om en besparingspotential upp emot 4,1 TWh, vilket motsvarar hushållsel till mer än 800 000 hem per år, fortsätter Mikael Castanius, som understryker risken för leveranssvårigheter nu när efterfrågan på LED-lysrör och armaturer ökar starkt.

– Vår utmaning till fastighetsägare är att alltid anlita väletablerade och kunniga aktörer, och framförallt: Inventera nu. 

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.