Asbest skadar hjärtat

Asbest skadar hjärtat

Slarvar du med andningsskyddet när du jobbar i miljöer där det finns asbest- och kvartsdamm – så spelar du i praktiken med livet som insats. Forskning pekar nämligen tydligt ut föroreningar som bland annat asbest och kvartsdamm som en orsak till hjärt- och kärlsjukdomar.

Forskning visar på tydliga sambad med hjärtsjukdomxponering för asbest- och kvartsföroreningar. Det meddelar Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) som granskat den samlade epidemiologiska forskningen på området.

Vad SBU funnit är närmare bestämt att:
Det finns klara samband mellan hjärtsjukdom och exponering för bland annat kvartsdamm och svetsning i arbetsmiljön.
Det finns klara samband mellan högt blodtryck och vissa ämnen i arbetsmiljön såsom asbest och bly.

SKRIVEN AV
Pierre Kjellin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.