ARN: Utseendet är viktigt

Det räcker inte med att bara lämna ifrån sig ett jobb där resultatet uppfyller alla kravspecifikationer – resultatet ska vara estetiskt tilltalande också. Det anser i alla fall ARN. En kund krävde att en våtrumsmatta som missfärgats på ett ställe, skulle bytas ut helt – medan mattläggaren ville skarva i ny matta.

Jobbet ska inte bara göras rätt, det ska göras snyggt också. Foto: Golvbranschen

En privatperson beställer byte av vägg- och golvmatta i badrummet i sin bostad av en golvfirma i sin hemstad Östersund. Inom tre månader från det att firman avslutat arbetet i badrummet upptäcker beställaren en mörk missfärgning på golvmattan runt golvbrunnens kant och kontaktar golvfirman, som kommer och tittar och uppger att det är något fel på badrumsmattan och kontaktar sedan leverantören. Golvfirman går med på att åtgärda missfärgningen i badrumsmattan, men vill först försöka ta reda på vad den beror på.
   Tiden går och beställaren får inte den missfärgade golvmattan i badrummet åtgärdad. När hans tålamod tryter kontaktar han Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), där han begär att golvfirman ska byta ut golvmattan i hela badrummet samt att han ska få ersättning för dröjsmålet med åtgärden motsvarande 10 procent av den totala fakturasumman (5 155 kronor).
   ARN anser att golvfirman är skyldig att åtgärda felet i badrummets golvmatta. Och eftersom golvmattan är mönstrad anser ARN att hela golvmattan ska bytas ut för att få ett fullgott resultat.
   Golvfirman påpekar å sin sida att man hela tiden varit överens med beställaren om att det är ett fel på mattan och att man aldrig motsatt sig att åtgärda det, men att problemet har varit att komma fram till vad som orsakat missfärgningen. Beställaren kräver att hela golvmattan i badrummet ska bytas ut, medan golvfirman föreslår en lösning där man byter golvmattan vid själva duschplatsen.
   – Företaget har enligt Konsumenttjänstlagen rätt att åtgärda fel, och detta till rimliga kostnader. Golvbranschen har riktlinjer kring hur man byter en golvmatta, och där beskrivs hur en golvmatta byts ut fackmässigt. Och det här är en etablerad metod. Det är ofta stor skillnad i kostnad när det gäller att byta del av tätskikt eller hela tätskiktet i ett badrum, förklarar Sara Salomonsson, teknisk projektledare på stiftelsen GVK – AB Svensk Våtrumskontroll.
   Branschorganisationen Golvbranschen (GBR) har tittat närmare på 2015 års statistik över golvrelaterade tjänster som anmälts till ARN, och det visade sig att bara cirka tio procent av de anmälda golvfirmorna (7 av 76 företag) är GBR-anslutna. Och av de 7 GBR-anslutna golvfirmorna som anmäldes till ARN, så var det bara 1 företag som fälldes av nämnden. Bland de övriga icke GBR-anslutna 69 golvfirmorna som anmäldes till ARN var det också bara totalt 15 stycken som fälldes.
   Statistiken visar att många konsumenter är ute i ogjort väder när de anmäler till ARN, menar Joanna Nordström, jurist på Golvbranschen (GBR):
   – Ibland har konsumenten en övertro på sina rättigheter och verkar inte förstå att man också har skyldigheter. Därför ökar anmälningarna till Allmänna Reklamationsnämnden ARN, bland annat på hantverkstjänster, säger Joanna Nordström.
   För kunden finns det en viktig skillnad mellan att anlita en golvfirma som är GBR-ansluten och en som inte är medlem i GBR. GBR-anslutna golvfirmor är skyldiga att lämna en 1 år lång garanti på jobbet, medan kunden inte kan utgå från att icke GBR-anslutna golvfirmor lämnar en liknande garanti. Och i de fall kunden är missnöjd med utfört arbete eller fel uppstår, så kan skillnaden bli kännbar:
   – Om kunden är missnöjd innebär garantin att företaget ska bevisa att man inte gjort något fel. Vid reklamation utan garanti är det tvärtom.Vid en eventuell tvist ligger bevisbördan hos konsumenten. Då är det skriftliga avtalet extra viktigt, förklarar Joanna Nordström på GBR.

FAKTA AB Svensk Våtrumskontroll (GVK)
GVK är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i Svenska våtutrymmen. Via GVK ger dessa organisationer och företag tillsammans ut branschregler för tätskikt i våtrum. I GVK ingår: Fastighetsägarna, Golvbranschen-GBR, Sveriges BostadsrättsCentrum – SBC, Svensk Försäkring, HSB, Riksbyggen, SABO och VVS-Företagen.

FAKTA Golvbranschen
Golvbranschen är det samlande namnet för branschorganisationen GBR, dess servicebolag GBR Service AB och Golvbranschens Förlags AB samt alla ingående arbetsgrupper och kommittéer. Golvbranschens Riksorganisation, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled.

SKRIVEN AV
Pierre Kjellin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER