Arbetstillstånd

Höga straffavgifter om din anställde saknar det

Migrationsverket2Anställda som kommer från länder utanför EU måste ha ett arbetstillstånd. Saknar de ett sådant riskerar du som arbetsgivare kännbara ekonomiska sanktioner i form av en tvådelad straffavgift, visar en vägledande dom i Högsta Domstolen (HD).

En person (som kallas TA i HD:s dom) driver näringsverksamhet i enskild firma, och hade mellan slutet på april till början på oktober 2012 en utlänning anställd i företaget utan att denne hade arbetstillstånd. TA gjorde sig därmed skyldig till brott mot Utlänningslagen.
Tingsrätten ansåg att TA av oaktsamhet brutit mot Utlänningslagen men dömde honom ändå till att både betala en särskild straffavgift och en så kallad företagsbot. Enligt 20 kapitlet 5 § i utlänningslagen ska ”den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning i sin tjänst fastän utlänningen inte har föreskrivet arbetstillstånd dömas till böter eller, när omständigheterna är försvårande, till fängelse i högst ett år”.
Enligt 12 § i Utlänningslagen ska en särskild avgift betalas av det företag som bryter mot regeln i 5 §. Och den särskilda avgiften utdöms dessutom per anställd utan erforderligt arbetstillstånd som företaget har. Det blir med andra ord dubbelt så dyrt att ha två, som att ha en utlänning, anställd utan arbetstillstånd.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER