Allvarliga olyckor med motorkapar

En rad av olyckor med farliga motorkapmaskiner har inträffat den senaste tiden. Nu varnar både Veidekke och Byggnads för de farliga maskinerna.

Byggnads gick redan i mars ut med en rekommendation om att inte använda motorkapar, för att de inte har tillräckligt skydd. En rad olyckor av samma karaktär har inträffat, sågklingan fastnar i materialet och då gör vridmomentet att maskinen slår tillbaka, vänder i luften och sågar arbetarna i ansiktet.

allvarliga-olyckor-mindreArbetsmiljöverket är medvetet om riskerna
Även Arbetsmiljöverket är medvetet om att det inträffar allvarliga olyckor med motorkapar. I Arbetsmiljöverket sammanställning över olyckor med handhållna maskiner har de funnit 40 olycksfall med motorkapmaskiner under åren 2012 – 2013. En ny sammanställning för åren 2014 – 2015 är på gång. En stor brist med motorkapmaskiner är att skivan inte slutar snurra när maskinen stängs av och skyddet täcker inte hela klingan när den lämnar materialet.

Svårt hitta alternativ till motorkapar
Att helt stoppa användningen av motorkapar är inte så lätt då det är svårt att hitta alternativ. Vissa arbetsmoment kräver motorkap som till exempel när man ska genom en hård betongvägg med mycket armering. Ett tänkbart alternativ kan vara kedjesågar för betong där hanteringen blir säkrare. Kedjesågar är stabilare och har en helt annan stoppfunktion.
Det finns inget formellt utbildningskrav för användande av motorkapar. Om ett sådant krav fanns så skulle det kunna reducera antalet olyckor men maskinerna är kraftfulla så det skulle vara farligt ändå.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *