Allvarliga arbetsskador minskar

Allvarliga arbetsskador minskar

Antalet allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro minskar i branscher som påverkats negativt av pandemin. Det visar Afa Försäkringars årliga rapport.

Enligt Afa Försäkringars årliga rapport minskade antalet allvarliga arbetsolycksfall år 2020 från 2,6 olycksfall per 1 000 sysselsatta till 2,4.

I rapporten framgår det att pandemin haft en effekt på statistiken eftersom arbetsmarknaden påverkats och följaktligen arbetsskadeutvecklingen.

För män är fallolyckor i topp bland allvarliga arbetsolycksfall, exempelvis från byggnadsställningar. Bland kvinnor är fallolyckor mer framträdande inom vård- och omsorgsyrken.

Inom yrkesgrupperna betong-, bygg- och anläggningsarbete samt metall- och övrigt industriellt sker det flest fallolyckor. Näst vanligast är lastningsolyckor.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER