https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Advokaterna: Konsumententreprenader

Viktigt att tänka på när man lämnar ett cirkapris/ungefärlig prisuppgift
Advokaterna: Konsumententreprenader

Vid konsumententreprenader finns det ett antal frågor som kan komma upp där man som entreprenör behöver vara extra uppmärksam. En sådan fråga är priset.

Av konsumenttjänstlagen framgår att om priset inte avtalats är ersättningsformen ”löpande räkning”. Entreprenörens ersättning begränsas dock av att konsumenten inte behöver betala mer än vad som är ett ”skäligt” pris. 

Har en entreprenör lämnat en ”ungefärlig prisuppgift” har entreprenören inte rätt till mer än det pris som uppgetts med tillägg om 15 %, även om det beräknade priset understiger vad som annars skulle kunna anses vara skäligt. Om entreprenören offererat en kostnad om ungefär 200 000 kr, har entreprenören därmed inte rätt till större ersättning än 230 000 kr även om ett pris om 250 000 kr ligger inom ramen för vad som anses skäligt.


Catherine Innergård advokat/delägare på SKILL Advokater har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, tvister för hantverkare. 

En ungefärlig prisuppgift är därmed ett ”takpris” som inte får överskridas med mer än 15 % förutom i följande fall:

Någon annan prisgräns avtalats. 
Entreprenören har utfört tilläggsarbeten eller om arbetet fördyrats pga. något som kan hänföras till konsumenten och som entreprenören inte hade kunnat räkna med när avtalet ingicks.

För att det ska röra sig om en ungefärlig prisuppgift måste uttalandet i prisfrågan vara konkret och preciserat. Den uppgift som entreprenören lämnar behöver inte direkt ta sikte på själva priset utan kan också gälla en prisgrundande faktor som har direkt betydelse för prisberäkningen, t.ex. arbetstid. 

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.