Abetong lanserar andra generationens Biobetong

Abetong lanserar andra generationens Biobetong

Abetong växlar upp satsningen med sin klimatförbättrade betong. Nu lanserar man andra generationens Biobetong, som har 33 procent lägre C02-avtryck jämfört med Svensk Betongs branschvärde.
– Vi har jobbat hårt under lång tid för att kontinuerligt förbättra miljöprestandan för alla våra produkter, säger Magnus Fridvall, divisionschef på Abetong i ett pressmeddelande.

Redan under 2020 presenterade Abetong första generationens Biobetong, som man i dag kan producera samtliga sina prefabelement till husbyggnation med.
Och nu kommer alltså nästa steg när det gäller den klimatförbättrade betongen.

– Med Biobetong I sänkte vi klimatpåverkan med 23 procent jämfört med Svensk Betongs branschvärde. Och nu med vidareutvecklade Biobetong II tar vi alltså ytterligare ett stort kliv framåt i jakten på minskade koldioxidutsläpp. Först ut blir all inomhusbetong och därefter utomhusbetongen, säger Magnus Fridvall, divisionschef på Abetong i ett pressmeddelande.

ALTERNATIVA BINDEMEDEL

Cementproduktionen står för de överlägset största CO2-utsläppen vid tillverkningen av betong. Men i Biobetongen ersätts delar av cementen med alternativa bindemedel, exempelvis masugnsslagg för att minska klimatpåverkan.

– En stor utmaning är just att ta fram nya betongrecept som fungerar i alla våra fabriker med bibehållen produktionskapacitet och kvalitet. Där har vi lyckats riktigt bra genom att dra nytta av Abetongs samlade expertis och mångåriga erfarenhet inom prefab. Vi jobbar också ihop med vår cementleverantör, Cementa, och testar nya bindemedel, säger Magnus Fridvall.

NYTT REGELVERK

Från och med den 1 januari 2022 gäller de nya reglerna med krav på klimatdeklaration vid nybyggnation. Magnus Fridvall tror att byggsektorn kommer öka sin efterfrågan på Biobetong på sikt, inte minst med tanke på att myndighetskraven troligtvis kommer omfatta såväl deklarering och en faktisk minskning av klimatpåverkan till satta gränsvärden.

– Betong har en lång rad svårslagna fördelar som byggmaterial. God brand- och fuktsäkerhet, ljudisolerande egenskaper och det är i stort sett helt underhållsfritt. Det är just miljöaspekterna som tidigare varit en utmaning. Med Biobetongen erbjuder vi våra kunder ett hållbart alternativ även i det perspektivet, säger han.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.